Archief

Waarschuwing aan de gelovigen om de ware profeten niet af te wijzen

Mijn geliefde dochter, de laatste boodschappen die de mensheid te verwerken krijgt vóór het Einde der Tijden om hun zielen te redden, worden thans aan jou gegeven. 

Het vieren van Kerstmis

Mijn dochter, waarom aarzel je? Weet je niet dat je elke dag geleid wordt? 

Valse leraren en profeten

Ik ben het begin en het einde. Het was door Mij dat Mijn eeuwig geliefde Vader de wereld geschapen heeft en het zal door Mij zijn dat deze zal eindigen.

De reden waarom Ik mens werd

Mijn geliefde dochter, dank je dat je aan Mijn oproep gehoor gegeven hebt. Het is met vreugde dat Ik met jou spreek op deze bijzondere viering van Mijn geboorte. 

Mijn pijn en lijden vandaag de dag

Mijn dochter, Ik heb verschrikkelijk geleden door de zonden van de mensheid en de wrede afwijzing van Mijn bestaan dat nu zo gebruikelijk is in de wereld waardoor het aantal gelovigen dat Mij de rug toekeert, gestegen is tot buitengewone proporties. 

Derde boodschap van de Maagd Maria

Luister naar Mij, Mijn kind. Je moet sterk blijven voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. 

De grote beproeving

Mijn dochter, schenk hier aandacht aan. De mensheid wordt door deze boodschappen gewaarschuwd voor de eliminatie welke diegenen zal raken die de Eeuwige Vader blijven afwijzen. 

Het Boek der Waarheid

Zo, nu weet je dat wat Ik beloof in vervulling gaat. Ik heb je een geestelijke leidsman gestuurd, de persoon die ik helemaal aan het begin van je tocht uitkoos. 

Oproep om het moorden/abortus te stoppen

Schrijf dit, Mijn dochter. Dood toegebracht aan onschuldige slachtoffers is één van de grootste zonden die de mens tegenover zijn broeder kan bedrijven. 

Het hiernamaals

Mijn zeer geliefde dochter, je bent nu klaar om vooruitgang te boeken en door te gaan met de taak om Mijn Heilig Boek der Waarheid te voltooien. 

De waarschuwing aan de mensheid om de waarheid te beseffen

Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben terug. Schrijf het volgende! Nadat je Mij de rug toekeerde door de waarheid te ontkennen, zal jij, Mijn dochter, Mij nu helpen om Mijn volk terug te leiden naar het Licht, het Licht van de waarheid. 

De zoektocht naar rijkdom

Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen heb. Je bevindt je nu in de overgangsweeën vanaf het moment dat je de eerste boodschap ontving tot de huidige boodschappen. 

De vervolging van de waarachtige zieners

Mijn dochter, schrijf dit om de wereld te waarschuwen voor de vervolging welke Mijn uitverkoren zielen wordt aangedaan die in de wereld gezonden zijn om de waarheid mee te delen teneinde zielen te redden voorafgaand aan Mijn Tweede Komst.

Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te bekeren

Mijn zeer geliefde dochter, de Heilige Drie-eenheid verenigt zich met jou om de goddelijke waarheid als een dringende aangelegenheid naar iedere ziel in de wereld te brengen.

Het Boek der Openbaringen

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag de dag wordt Mijn Hart gebroken door de onrust en de diepe ellende in de wereld. 

Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te brengen

Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman gezonden worden. Denk er echter aan dat veel van Mijn volgelingen door Mij geroepen worden maar niet iedereen aanvaardt het. 

De trap naar geestelijke volmaaktheid

Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. 

Waarschuwing voor een nucleaire oorlog

Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De duisternis die je voelt, komt van de Bedrieger die elk uur toeslaat door middel van anderen, mensen die je kent, en door zijn duisterheid om jou aan te vallen. 

De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid

Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in volkomen geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. 

Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te verenigen tegen het Kwade

Tot al Mijn Kerken over heel de wereld: hoor Mijn oproep! Al jullie kinderen en volgelingen behoren Mij toe. 

Bekering

Mijn dochter, vandaag breng Ik een boodschap van hoop en vrede voor al Mijn kinderen die misschien het gevoel hebben dat deze boodschappen gestalte gegeven hebben aan angst. 

De uitbreiding van de satanische groeperingen en de wereldheerschappij

Mijn dochter, zeg Mijn kinderen dat de slang op het punt staat om op te duiken. Zij mogen zichzelf niet in zijn verdorven val laten lopen van waaruit geen terugkeer mogelijk is. 

Boodschap voor de agnostici en de atheïsten

Tegen diegenen die beweren dat ze niet in Mij geloven, heb Ik dit te zeggen. Stel jezelf de volgende vraag. Kan je je een tijd herinneren dat je wel geloofde? 

Schuif alle twijfels terzijde

Schrijf het volgende, Mijn dochter! De twijfels die je gedachten binnensluipen, waren te verwachten. 

Waarschuwing voor de geestelijkheid

Mijn dochter, je bent gisteren afgewezen aangezien de mensen probeerden om twijfels in je gedachten te brengen. Je hebt daardoor geleden. Wanhoop niet! 

Wereldmacht, de Antichrist en het teken van het Beest

Je beseft nu de waarheid en aanvaardt Mijn boodschap voor wat het is. Schrijf dit, Mijn dochter. 

De Tweede Komst

Dank je, Mijn dochter, om te volharden in Mijn waarheid en te beseffen dat Mijn communicatie met jou echt waar is. 

Het teken van de eindtijd – Maar de glorie zal naar de aarde terugkeren

Mijn geliefde dochter, voel je niet schuldig voor de twijfels die je vandaag gevoeld hebt. Dit is normaal. Jouw begrip van geestelijke zaken is niet zo groot als het zou moeten zijn maar dat is niet erg. 

Waarschuwing betreffende de hel en de belofte van het Paradijs

Mijn geliefde dochter, je hebt een verschrikkelijke vervolging doorstaan die Ik heb toegelaten om je ziel te bevrijden van de kwellingen van de hel.

Dit boek zal levens veranderen en zielen redden

Vooruit, doe wat gedaan moet worden opdat de mensen Mijn goddelijke boodschappen zien en horen.

De zonden breken Mijn Heilig Hart

Schrijf dit, Mijn dochter. De uren tikken. Negeer Mijn verzoek om Mijn Waarschuwing voor de mensheid te publiceren niet. 

Tweede boodschap van de Maagd Maria

Jij, Mijn sterk kind van God, bent zeer bijzonder. Ik zal steeds met jou samenwerken tot je de beide kanten van het leven hier op aarde bekeken hebt.

De mensheid wordt geconfronteerd met de laatste zuivering

Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben het. Jij en Ik zullen zij aan zij werken om de wereld voor te bereiden voor de tijden waarmee de mensheid geconfronteerd gaat worden wanneer de aarde voor de laatste zuivering staat.

Eerste boodschap ontvangen van onze Verlosser Jezus Christus

Ziezo, de tijd is nabij voor jou om de wereld te vertellen dat de gerechtigheid allen, die Mij verwerpen, zal overvallen. 

Eerste boodschap van de Maagd Maria

Mijn kind, je hebt een verantwoordelijke taak te volbrengen en je mag je door niemand laten tegenhouden. De waarheid moet uitgebracht worden.