Archief

Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij toe

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat zult zijn om de beproevingen, die je vanwege Mijn boodschappen krijgt, te doorstaan maar je hoeft niet te vrezen. 

Bid voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden en die de Waarschuwing niet zullen overleven!

Mijn dochter, de geestelijke dorheid je die in de voorbije dagen doorgemaakt hebt, toen het onmogelijk voor je was om te bidden, was de Bedrieger die aan het proberen was om jou van Mij weg te trekken.

Boodschap van de H. Maagd Maria: ‘Offerziel’

Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik je kom helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij te staan om nog meer zielen te redden. 

Oproep aan de priesters en kloosterzusters in de Rooms-katholieke Kerk

Mijn zeer geliefde dochter, zoals voorzegd verspreidt Mijn Woord aangaande de Waarschuwing zich nu snel.

Satan staat machteloos tegenover Mijn toegewijde volgelingen

Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nogmaals vertel over de bekering die nu in de wereld plaatsvindt.

God de Vader zal het complot om de munteenheden omver te werpen verijdelen

Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen aan Mij en Mijn Eeuwige Vader maken al een groot verschil uit. 

Augustus 2011, maand voor de redding van zielen

Mijn zeer geliefde dochter, je maakt Mij zo blij. Jouw totale overgave heeft nu tot gevolg dat Ik wijd en zijd meer zielen kan redden. 

Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt

Tweede boodschap van God de Vader

Jullie zitten nu middenin de Verdrukking

Mijn dochter, jij bent, zoals je weet, de meest onwaarschijnlijke zienster door je gebrek aan kennis over heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapper.

Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij

Mijn zeer geliefde dochter, gelukkig ben je nu na een kleine pauze genomen te hebben, de routine terug gewoon aan het worden. 

Iedere man die beweert Mij te zijn, is een leugenaar want Ik zal Mij nooit meer in een mens manifesteren

Mijn zeer geliefde dochter, één van de meest verwarrende tijden zal binnenkort opdoemen wanneer niet alleen diegenen die beweren in Mijn naam te komen vals zullen zijn, maar er ook diegenen zullen zijn die beweren Mij te zijn. 

Verenig jullie familie om van het Nieuw Paradijs op aarde te genieten!

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer zielen verdwaald zijn, kan het er aan de buitenkant op lijken dat zij vol vreugde zijn en met volle teugen leven. 

Executie, euthanasie, abortus en zelfmoord

Mijn dochter, het is wanneer Mijn kinderen liefde voelen in hun hart dat zij er zeker van kunnen zijn dat Ik in hun ziel aanwezig ben. 

Mijn boodschappen zullen tranen van bekering voortbrengen

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat diegenen die in Mijn naam spreken bespot, uitgelachen en voor schut gezet zullen worden.

Doe een beroep op prominente figuren om Mijn Woord te verspreiden!

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je Mij de rug toekeert, zal het je achteraf moeilijk vallen om Mij terug te vinden.

Wees niet bevreesd, de bekering zal een groot gevoel van liefde en vrede scheppen!

Mijn zeer geliefde dochter, wat veel van Mijn kinderen betreft, die bang worden door Mijn boodschappen en het dus moeilijk vinden om deze onder ogen te zien, luister nu alsjeblieft naar Mij! 

Laat Mijn gewijde dienaren de inhoud ervan weten zodat zij hun kudde kunnen voorbereiden

Mijn zeer geliefde dochter, net als je vol vertrouwen in je onderscheiding van Mijn boodschappen gestaag vorderingen maakt, stop je en voel je de kwelling van de twijfel. 

De Eeuwige Vader zal de Nieuwe Wereldorde afhouden van de uiteindelijke vervolging van Zijn kinderen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik besef dat dit werk zijn tol eist van je en dat je nog een weekje moet rusten, maar luister naar wat Ik je te zeggen heb.

Narcisme, een kwaadaardige epidemie die in de wereld van vandaag heerst

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld weet dat Mijn liefde voor hen Mijn hele wezen bezielt terwijl Ik voorbereidingen tref voor de Grote Waarschuwing. 

Het belang van de Sacramenten – het Huwelijk en de Eerste Heilige Communie

Mijn zeer geliefde dochter, kijk nu toe hoe het geloof van Mijn kinderen begint te groeien en bloeien. 

Voor Mijn volgelingen die deze boodschappen hekelen

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is het een bijzondere dag, want het doet Mij plezier jullie te vertellen dat diegenen wier geloof door deze boodschappen versterkt werd, er zeker van kunnen zijn dat hun dagelijks bidden van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid zielen redt. 

Atheïsten en wetenschappers zullen zeggen dat de Waarschuwing een illusie was

Mijn zeer geliefde dochter, je moet voortgaan, kijk recht vooruit en volg Mijn instructies op! Wijk er niet van af wanneer je elke minuut van de dag door de Boze bestookt wordt! 

De strijd die Satan voert om deze boodschappen in diskrediet te brengen, is heviger aan het worden

Mijn geliefde dochter, deze periode gaat moeilijk voor je worden aangezien de boodschappen in de wereld doordringen. 

Gebed kan disharmonie in de wereld voorkomen

Mijn zeer geliefde dochter, gebed en devotie tot Mij zijn als water dat aan een dorstige mens gegeven wordt.