Archief

Mijn strijdmacht zal aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen

Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die Ik voor jou en Mijn volgelingen heb, welt in Mij op en bezorgt Mij zo’n vreugde. 

Kies mensen uit die je kent en kom voor Mijn Vaders troon om hen te redden!

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart krimpt ineen van verdriet als Ik naar Mijn dierbare kinderen kijk, die zich niet bewust zijn van wat er in het verschiet ligt.

God de Vader: Mijn hand zal met kracht neervallen op naties die abortus legaliseren

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik Ben de Alfa en de Omega, God de Allerhoogste. Ik wens Mijn kinderen wereldwijd deze boodschap te geven.

Diegenen die Mijn ware Woord - door zieners - verkondigen, zullen belachelijk gemaakt worden

Mijn zeer geliefde dochter, Satan en zijn demonen zijn nu aan het proberen om je te kwellen. Je moet dit feit erkennen en dan de rug toekeren. 

Veel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie

Mijn zeer geliefde dochter, aanhoor Mijn allerheiligste Woord aangezien Ik de mensheid waarschuw voor de hoogdringendheid om Mijn Vader om de vergeving van hun zonden te smeken.

Boodschap aan de geestelijkheid – geef niet toe aan intimidatie door seculiere genootschappen!

Mijn dochter, als toch maar meer priesters en leden van de Christelijke Kerk hun geest zouden openen en zouden aannemen dat Ik nu door deze boodschappen tot de wereld spreek, dan zou Mijn Hart lichter zijn.

Een aantal landen zal nu een klimatologische chaos meemaken. Mijn Vader is boos.

Mijn zeer geliefde, roep al Mijn gebedsstrijders op om voor de anderen te bidden. Dit omvat de niet-gelovigen en diegenen die verstrikt zijn in geweld en haat. 

De door deze profeet voorzegde profetieën ontvouwen zich nu

Mijn zeer geliefde dochter, elke natie ter wereld zal zich inspannen om Mijn aan jou gegeven boodschappen te lezen. 

Geen enkele zonde is zo ernstig dat deze niet vergeven kan worden

Mijn dochter, je begint nu de waarheid over het lijden te begrijpen. Wanneer Ik aan uitverkoren zielen vraag om te lijden, lijden zij zoals Ik dat deed tijdens Mijn foltering bij Mijn kruisiging. 

Kwaad wordt als goed zijnde opgevoerd terwijl het goede als kwaad voorgesteld wordt

Wanneer de mens vraagtekens plaatst bij zijn geloof, moet hij nadenken. Als hij in twijfel verkeert, dan moet hij Mij vragen om zijn ogen te openen. 

Geld, en teveel ervan, verderft de ziel

Mijn zeer geliefde dochter, Ik bezoek je vanavond want de wereld gaat in aanhoudend geweld losbarsten naarmate natie na natie elkaar bombarderen om macht en roem na te streven. 

Wat is het dat jongeren ertoe aanzet zo beschaamd over Mij te zijn?

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor jongeren, in het bijzonder diegenen die in hun tienerjaren en het begin van volwassenheid, gaat zeer diep. 

De Grote Verdrukking wordt door gebed ingeperkt

Mijn dochter, die volgelingen van Mij die belezen zijn op het gebied van de Heilige Schrift, hebben de neiging om zich te laten meeslepen door hun eigen menselijke interpretatie waardoor de les die Ik gepredikt heb, om van elkaar te houden, zo gemakkelijk vergeten wordt. 

Hoe Mij vragen om jullie te helpen jullie beslommeringen op te lossen?

Mijn zeer geliefde dochter, de over jou uitgestorte genaden worden geschonken om je in dit werk nog sterker te maken door je extra vertrouwen te geven.

Help Mij alle jongeren – de kwetsbaarsten in jullie samenleving - te redden!

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn Eeuwige Vader, God de Allerhoogste, de wereld op de komende veranderingen voorbereidt, gaat Hij gebukt onder verdriet om de mens die nog steeds blind is voor de waarheid over Zijn bestaan.

Geniet gedurende 1000 jaar van het heerlijke leven dat jullie wacht!

Mijn zeer geliefde dochter, je blijft Mijn Woord verdedigen terwijl dat in feite niet nodig is.

God schiep de wereld – geen enkele andere planeet kan door de mens bewoond worden

Mijn dochter, voor Mijn kinderen moet de bekering nu een prioriteit zijn als zij anderen over Mijn boodschappen aan de wereld vertellen. 

Aan Mijn volgelingen werd nu de gave van voorspraak geschonken

Mijn geliefde dochter, de liefde van Mijn volgelingen houdt Mij recht.

Angst voor de Waarschuwing is niet iets wat Ik aanmoedig

Mijn zeer geliefde dochter, de snelheid van de gebeurtenissen in de aanloop naar de Waarschuwing neemt verder toe. 

Bid voor diegenen die niet verder kunnen kijken dan materieel gewin!

Mijn zeer geliefde dochter, je moet volharden in dit lijden want door dat te doen, red je zielen. 

Onrust in de wereld, die door het gebrek aan liefde voor Mij veroorzaakt wordt

Mijn geliefde dochter, de tijd van onrust in de wereld waarbij zoals voorzegd de mens zal opstaan tegen de mens, broeder tegen broeder en naaste tegen naaste, is aangebroken. 

Kinderen, raak niet ontmoedigd door de wanhoopsverhalen waarmee de mensheid geconfronteerd wordt!

Mijn zeer geliefde dochter, het is dagen geleden dat Ik nog met je gecommuniceerd heb.

God de Vader – de rol van het lijden

Ik Ben de Alfa en de Omega. Ik Ben God de Vader, Schepper van de mens en het universum.

De tijd van afwachten – laat anderen weten wat hen te wachten staat

Mijn zeer geliefde dochter, elke dag raakt de wereld verder in verval.

Mijn geboortedag is een heel bijzondere feestdag

Morgen, Mijn kind, is het een heel bijzonder feest voor Mij, jullie geliefde Moeder, want dat is Mijn geboortedag.

Boodschap van de H. Maagd Maria – Ik zal nog maar een paar keer verschijnen in de wereld

Mijn kind, het is niet nodig om te vrezen bij dit werk, want het werd voorzegd dat de bekering zal plaatsvinden. 

God de Vader: Eén van de meest dringende boodschappen aan de mensheid

Ik kom in de naam van Mijn Zoon, Jezus Christus. Ik Ben God de Vader en wens met de hele wereld te communiceren.

Vragen aan Jezus

Na het ontvangen van de boodschap getiteld ‘Wees te allen tijde voorbereid!’, zag de zienster een beeld van Jezus waarbij Hij verdrietig leek. Zij stelde Hem dan een aantal vragen waarop Hij antwoordde.

Wees te allen tijde voorbereid!

Mijn zeer geliefde dochter, je bent nu eindelijk werkelijk met Mij in vereniging.