Archief

Het verdriet bij het verlies van Mijn kinderen die niets met Mij te maken willen hebben

21.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, bereid jullie familie voor op de Waarschuwing! Vraag Mijn kinderen overal om voor hun zonden om vergeving te verzoeken. Hun verzoek moet vanuit het hart komen. Zo niet, zullen zij tijdens de Verlichting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, wanneer Ik tegenover eenieder van jullie zal staan, de brandende pijn van het vagevuur ondergaan.

De komende zuivering zal zo’n blijvende en onvergetelijke indruk op jullie ziel nalaten, dat jullie voor de eeuwigheid in de boezem van Mijn Hart zullen blijven.

Wat diegenen van jullie betreft, die Mij kennen en liefhebben: bereid jullie nu a.u.b. voor op Mijn grootste geschenk! Schaf gezegende kaarsen en wij water aan, en wees klaar zodat jullie samen met de heiligen in de Hemel kunnen deelnemen aan de gebeden om de zielen van al Mijn kinderen over de hele wereld te helpen verlossen.

Voor de eerste keer in jullie leven zullen jullie werkelijk alleen in Mijn gezelschap zijn. Geluidloos zullen jullie Mijn kruisiging aanschouwen, en de ongelovigen zullen dan eindelijk de Waarheid over Mijn lijden voor de mensheid inzien.

Jullie, Mijn kinderen, zullen Mijn groots geschenk van barmhartigheid bevatten en verwelkomen, en er zal jullie een sterkte geschonken worden, die alleen bij de heiligen in de Hemel bekend is. Deze sterkte zal daarna de ruggengraat van Mijn nieuwe strijdmacht op aarde vormen. Deze grote strijdmacht zal miljoenen andere zielen redden uit de klauwen van het leger dat door de Antichrist aangevoerd wordt. Gebed nu zal tijdens dit cruciaal moment, sinds de schepping van de mensheid, er miljoenen redden en helpen bekeren.

Kinderen, laat Mij jullie op voorhand omhelzen! Sta Mij toe om jullie de moed en de kracht te schenken om Mij meer zielen te bezorgen! Ik heb jullie liefde nodig. Mijn wonden zijn diep. Mijn verdriet heeft zijn piek bereikt omwille van het verlies van zoveel van Mijn kinderen die niets met Mij te maken willen hebben.

Ik voel Mij verlaten en alleen. Help Mij, kinderen, om hen op tijd te redden! Terwijl Mijn grootse daad van barmhartigheid goddelijk licht in de wereld zal brengen, met een helderheid die jullie de adem zal benemen, zal het ook een tijd van verdriet zijn voor diegenen die niet in staat zullen zijn om de schok te weerstaan.

Wees niet ongerust a.u.b! Ik kom met een grote liefde en mededogen voor jullie allen. Het is omdat Ik van jullie houd, dat Ik nu ingrijp om jullie te behoeden voor de verachtelijke daden, verricht door wereldmachten die de wereldbevolking willen inkrimpen. Zij willen dat doen door middel van controle. Ik zal niet toestaan dat ze dat doen. Mijn Vader wacht af. Als de mens de zonden erkent waaraan hij zich schuldig gemaakt heeft, dan zal de wereld een plaats van vrede en liefde worden. Als hij het nalaat om de les van de Waarschuwing ter harte te nemen, zal hij niet gespaard worden. Dat is het moment waarop de hand van Mijn Vader zal neervallen.

Ik Ben Jezus Christus

Koning en Redder van de hele mensheid