Archief

Toekomstvoorspellingen komen niet van Mij

23.30 u

Mijn dochter, deze tocht van jou is aan het escaleren. Je bent er klaar voor, meer dan je ooit zult beseffen. Wees niet bevreesd want jouw missie zal een groot deel van de mensheid helpen redden. Jouw rol werd geprofeteerd en wordt in de Hemel georkestreerd. Jij bent een instrument. Ik Ben je Meester.

Jij zult in deze allerheiligste taak slagen want deze kan niet en zal niet mislukken. Je kunt je soms zeer ontmoedigd, eenzaam en met ontbrekende moed voelen. Aanvaard dat! Jouw lijden bezorgt Mij kostbare zielen op het moment van hun dood. Deze zielen bidden nu voor jou. Verheug je, want als je de liefde voor je zag die zij uitstralen, zou je huilen van vreugde.

Mijn heiligen in de Hemel begeleiden en beschermen je tegen de Boze en bijgevolg wordt er je veel verademing vergund, die je aangenaam verrast. Aarzel nooit in dit werk! Dit is één van de grootste missies van Mijn werk op aarde. Wees sterk, moedig en heb vertrouwen maar behoud tot elke prijs je nederigheid! De weg is nu bereid. De gebeurtenissen waarover Ik sprak, zullen zich nu ontvouwen. Naarmate dat gebeurt, zal ook je vertrouwen weer terugkomen, want je zult dan over al het bewijs beschikken dat je nodig hebt. Ja, Satan heeft dit werk een paar keer tegengehouden. Ik heb dat toegestaan omdat het ervoor zorgt dat jij te allen tijde nederig blijft.

Kondig geen data af! Vraag niet hoe de toekomst zal uitdraaien voor mensen die je vragen stellen! Toekomstvoorspellingen komen niet van Mij. De enige toekomst die Ik onthul, houdt verband met het geestelijk welzijn van Mijn kinderen. Wees dankbaar dat deze meest bijzondere gave jou geschonken werd! Hoewel je dat nooit graag wilde, werd je vanaf je allereerste ademtocht voor dit werk gevormd en jij zult tot je laatste snik Mijn allerheiligste Woord volbrengen.

Ga in Mijn naam heen en help Mij de zielen van de hele mensheid te redden met liefde en vreugde in je hart!

Ik houd van jou, Mijn dierbare dochter. Ik verheug Mij in je oprechte liefde voor Mij en Mijn geliefde Moeder.

Jullie Jezus