Archief

De gemaakte klassieke fout wanneer men naar Mij toe probeert te groeien

18.15 u

Ik kom in de naam van Jezus Christus, de Zoon van de Allerhoogste God. Ik Ben Hem.

Mijn zeer geliefde dochter, waarom blijft de mens door middel van de wetenschap zoeken naar antwoorden over hun bestaan. Zij zoeken en zoeken maar de antwoorden waarmee ze op de proppen komen, zijn onjuist en liggen zo ver van het ware bestaan van het geestelijk domein van het Koninkrijk van Mijn Vader af, dat jullie voor deze zielen moeten bidden.

Ik weet dat het heel moeilijk is om de Waarheid over Mijn bestaan en dat van Mijn geliefde Vader aan te nemen, kinderen. Want elke keer dat jullie ogen een glimp van de Waarheid opvangen, draait Satan jullie hoofd de andere kant op. Meestal zal hij gebruik maken van logica om Mijn kinderen ervan te overtuigen dan het Koninkrijk van Mijn Vader gewoon een hersenspinsel van de mens is. Hij zal bovendien de gemakken van de materiële wereld benutten om jullie ervan te overtuigen dat deze jullie prioriteit moeten zijn.

Dan zijn er de zielen die de Waarheid wel begrijpen. Ze maken een klassieke fout wanneer ze naar Mij toe proberen te groeien. Het is voor hen gemakkelijk om te verzekeren dat zodra hun stoffelijke goederen veilig gesteld zijn, zij hun eigen geestelijke tocht voort kunnen zetten. Maar dat is niet hoe het werkt. Jullie moeten jullie gezin en jullie huis met alle middelen beschermen. Jullie moeten diegenen voeden die van jullie afhankelijk zijn. Daarna moeten jullie Mij op de eerste plaats stellen, boven alle aardse goederen. Dat zal jullie paspoort naar de Hemel zijn. De mens is niets zonder God. Niets van materiële luxe zal of kan in de plaats van de liefde van God gesteld worden. Noch kan deze behouden of kan er dezelfde waarde aan gehecht worden, als jullie Mij werkelijk in jullie hart willen omhelzen.

Vertrouw op Mij, en voor de rest zal gezorgd worden! Als jullie alles op eigen houtje trachten te doen en vasthouden aan rijkdom, zodat jullie het beste van twee werelden kunnen hebben, dan zullen jullie teleurgesteld worden.

Denk eraan dat Mijn liefde voor jullie jullie ziel zal voeden! Materiële rijkdom zal jullie lichamelijke verlangens voeden maar zal na verloop van tijd in verval raken, en dan zullen jullie met niets achterblijven.

A.u.b. kinderen, laat Mij jullie sturen op de weg van de Waarheid naar eeuwige gelukzaligheid, hoe moeilijk het ook is! Vraag Mij gewoon om Mijn hulp en Ik zal antwoorden!

Jullie geliefde Leraar en Redder

Jezus Christus