Archief

Vraag om het geschenk van het lijden!

0.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, je lijden is verzacht en Ik wil je bedanken voor dit geschenk. Het zal terugkeren maar je zult het met veel meer vreugde in je hart kunnen aanvaarden. Ik heb je lijden nodig omdat het de ziel redt van de zondaars die anders in de hel zouden eindigen. Op een dag zul je naar hun ziel kijken en door liefde en vreugde overweldigd worden wanneer je hen naast Mij ziet zitten bij de troon van Mijn Vader.

Zondaars zullen steeds als eerste omarmd worden zodra zij tot inkeer komen. Tot grote verbazing van Mijn volgelingen zullen zij altijd op de voorste rij staan. Deze zielen werden tot Mij gebracht door de gebeden en het lijden van Mijn volgelingen en Mijn uitverkoren zielen. Mijn volgelingen zullen dit begrijpen omdat zij zich, door hun vereniging met Mij, zullen verheugen over de redding van dergelijke zielen.

Ik wil nu dat er nog veel meer zielen gered worden, Mijn dochter. Bid a.u.b. dat jij en andere uitverkoren zielen zullen leren hoe lijden het aantal dat het Koninkrijk van Mijn Vader zal binnengaan, kan vermeerderen! Ik vraag hun te verzoeken om de genaden die nodig zijn om het geschenk van het lijden te ontvangen. Denk eraan dat wanneer Ik lijden schenk dit een bijzondere genade is, en één die veel meer zielen naar de schoot van Mijn Hart zal brengen.

Jullie geliefde Jezus

Redder van de mensheid