Archief

Er gaan in de Kerk veranderingen ingevoerd worden die in tegenspraak zullen zijn met het Woord van God

15.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, Jezus Christus, die in het vlees kwam.

Mijn allerheiligste Woord moet nu overal gehoord worden door Mijn gewijde dienaren. Al Mijn volgelingen moeten deze boodschappen delen met Mijn gewijde dienaren van alle christelijke kerkgenootschappen. Het is van vitaal belang dat zij op dit cruciale moment aangemoedigd worden om naar Mijn Woord te luisteren voordat zij verscheurd worden en in twee kampen verdeeld zijn.

Het werk van de Bedrieger is op elk niveau Mijn Kerk binnengedrongen. Jullie zullen nu zeer spoedig zien dat de Heilige Missen traag maar zeker afgebouwd worden. Jullie zullen de opheffing van bijzondere gebeden zien en merken dat een aantal van de Sacramenten, zoals de Biecht, beginnen af te nemen. Ik roep Mijn gewijde dienaren nu op om naar Mij te luisteren en te bidden om onderscheiding. Ik Ben het, die jullie nu roept, zodat Ik jullie kudde kan redden. Ik Ben het die jullie hart wil openen zodat jullie deze eindtijd, die een gloednieuw begin voor de wereld zal inluiden, kunnen plannen.

Er zal jullie al zeer snel gevraagd worden om trouw te betonen aan de Valse profeet. Zie hem voor wat hij is, en beoordeel zijn werken om te zien of deze vrucht dragen! Want de vruchten die hij en zijn slaafse volgelingen zullen voortbrengen, zullen door en door rot zijn. Eén hap zal jullie trouw aan Mij vernietigen. Twee of meer happen zal zo’n wig drijven tussen jullie en Mijn Heilig Hart, dat jullie het bijna onmogelijk zullen vinden om het Koninkrijk van Mijn Vader binnen te gaan.

Let aandachtig op de veranderingen die jullie in jullie eigen bediening zullen zien binnensluipen! Een aantal van deze aanpassingen zullen aanvankelijk geen probleem lijken. Maar naarmate de tijd vordert, zullen bepaalde veranderingen jullie opgedrongen worden en zullen jullie ertoe gebracht worden leugens te slikken. De leugens zullen van Satan komen en zullen in schaapskleren gehuld zijn.

Wat de zuiveren van hart betreft: jullie zullen je er meteen van bewust zijn en de gebruikte snode sluwheid herkennen die bedacht is om Mijn Kerk op aarde vanuit de eigen wandelgangen te gronde te richten.

Mijn Waarheid zal wereldwijd voor zuchten van verontwaardiging zorgen terwijl Mijn priesters zullen zeggen: deze profetie is toch zeker wel een leugen? De enige leugen waarover zij zullen moeten getuigen, zal de leugen zijn die ze gedwongen moeten goedkeuren en die lijnrecht in zal gaan tegen de heilige geschriften die aan de mensheid van meet af aan gegeven werden. Veroorloof jullie nooit om enige andere Waarheid aan te nemen dan deze die in de heilige Bijbel opgenomen is!

Er zullen veel veranderingen ingevoerd worden die met het Woord van Mijn Eeuwige Vader in tegenspraak zullen zijn. Deze veranderingen, Mijn gewijde dienaren, zullen niet van goddelijke oorsprong zijn en als jullie Mij trouw willen blijven, moeten jullie deze onwaarheden verwerpen.

Word wakker! Verzet jullie tegen de leugens waarmee jullie te maken zullen krijgen! Neem deze nooit aan! Het Woord van Mijn Eeuwige Vader zal nooit veranderen. Het kan nooit door de mensheid aangepast worden. Velen van jullie zullen erg radeloos zijn doordat jullie zullen merken dat jullie geïsoleerd zijn van jullie gewijde mededienaren. Vrees niet, want er is maar één kant die jullie kunnen kiezen! Dat zal de kant zijn waar Ik sta. Er is geen andere kant.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus