Archief

De kastijding kan door gebed verzacht worden

12.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal nu zeer spoedig stilhouden en in de periode na de Waarschuwing zal de manier waarop de mens naar de wereld kijkt, veranderen. Materieel genot en uitspattingen zullen niet meer opwinden. De mensen zullen de afgoden die ze van beroemdheden en rijkdom maken, niet meer als goden behandelen. Ze zullen niet meer zo snel hun naaste veroordelen of wreed behandelen.

De nieuwe wereld, na de Waarschuwing, zal een plek zijn waar liefde voor Mij en God de Vader eerbiedig gerespecteerd zal worden. Veel leiders uit landen, niet tot het christelijk geloof behorend, zullen Mijn Vader huldigen. Diegenen in machtsposities, die de financiën van de mensen beheren, zullen in drommen tot inkeer komen. Er zullen er nog veel meer hun machtslagen weghalen om het brood, dat van God de Vader komt, met hun broeders en zusters te delen. Want dat brood is voor iedereen bestemd en dient gelijk verdeeld te worden.

Ten gevolge van de Waarschuwing zal er zich veel goeds ontwikkelen. Veel zielen zullen echter niet sterk genoeg in het geloof staan. Zij zullen jammer genoeg in hun oude gewoontes hervallen. Verleid door de beloftes van macht, rijkdom, zeggenschap en eigenliefde zullen zij God de Vader verwerpen. Zij zullen de Waarheid kennen, maar dat zal voor hen nog niet volstaan. Deze arme, zwakke zondaars zullen een doorn in jullie zijde zijn, kinderen. Zonder jullie gebeden zullen hun zonden voor chaos zorgen in een wereld die bij haar nieuwe zuivering hersteld zal zijn.

Gebed, Mijn kind, is zo belangrijk. Jullie moeten God de Vader vragen in te gaan op jullie verzoek om de vervolging die door deze mensen gepland wordt, de kop in te drukken. Genoeg gebed kan, en zal, een groot deel van de verschrikking die deze zondaars de wereld proberen op te leggen, afwenden. Zovelen van jullie zijn blind voor het plan dat achter jullie rug beraamd wordt. De tekenen vertonen zich aldoor, maar jullie slagen er niet deze te herkennen.

Mijn kinderen, terwijl jullie geloof groeit, bid dat de Heilige Geest zich naar deze zielen kan uitbreiden en hun ziel overspoelen. Ik, jullie dierbare Jezus, bescherm jullie, Mijn volgelingen. Onder Mijn bevel draag Ik jullie op om niet alleen te bidden voor deze gevallen zielen, maar ook dat de vervolging van doorsnee mannen, vrouwen en kinderen weggenomen zal worden. Als deze daders, die Mijn Vader zullen tarten, onschuldige mensen zouden blijven terroriseren door de nieuwe controlemaatregelen die zij op de wereld zullen loslaten, dan zullen zij gestraft worden.

Aan deze zondaars zal de grootst mogelijke barmhartigheid sinds Mijn kruisiging verleend worden. Zij moeten de Waarheid omhelzen want dat is de laatste keer dat hun de kans op verlossing geboden zal worden. Anders zullen zij een vreselijke straf tegemoet treden. Deze straf, die door Mijn Eeuwige Vader door de hand der goddelijke gerechtigheid bewerkstelligd zal worden, is niet wenselijk. Hoewel deze grote kastijding voorzegd werd, kan deze door de kracht van gebed verzacht worden.

Jullie geliefde Redder

Koning van Barmhartigheid

Jezus Christus