Archief

Er is maar één God, ongeacht wat jullie religie is

19.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn kinderen zich wanhopig, bang of eenzaam voelen, vertel hun dan dat zij zich tot Mij moeten wenden. Nooit eerder hebben zoveel van Mijn kinderen, wereldwijd, een dergelijke leegte in hun leven gevoeld. Zonder doel worden zij radelozer wanneer zij met een dieet van troep gevoed worden. De dagelijkse media voedt hen met verhalen die, met zoveel landen in rep en roer, het kwaad tonen dat in de wereld aanwezig is. Verder is er het gebrek aan geestelijk voedsel en, in plaats daarvan, een regime van leugens als er jullie verteld wordt over de wonderen van wereldse idealen die, mochten jullie dergelijke dingen verwerven, allemaal zullen tegenvallen. Als jullie daarna zo’n doelen nastreven, zullen jullie erop uit zijn deze verhevenheden te bereiken, en opnieuw zullen jullie teleurgesteld worden.

Denk eraan dat Ik jullie voedsel ben, kinderen! Het zal alleen door Mij zijn dat jullie ware vrede, voldaanheid en zuivere liefde in jullie hart zullen vinden. Het is niet mogelijk om dit soort vrede elders te verkrijgen.

Wend jullie nu tot Mij, ieder van jullie die lijdt onder verdriet in zijn hart! Laat Mij jullie vasthouden en troosten! Want jullie, Mijn kinderen, zijn Mijn verdwaalde maar dierbare zielen. Velen van jullie zijn afgedwaald en kennen de terugweg naar Mijn kudde niet. Sommige van jullie hebben voor een andere kudde gekozen - een kudde die niet van Mij is.

Luister naar Mijn oproep want wanneer jullie in jullie ziel Mijn stem horen, dan zullen jullie de Waarheid kennen! Ik Ben jullie weg naar Mijn Eeuwige Vader. Denk eraan dat velen van jullie, die God de Almachtige Vader uiteenlopende namen geven, wellicht toch dezelfde God aan het aanbidden zijn. Er is maar één God. De tijd van het moment waarop Zijn luister aan de wereld geopenbaard zal worden, is dichtbij. God de Vader is liefde, ongeacht wat jullie interpretatie is. Zijn barmhartigheid is allesomvattend. Kom, richt jullie nu tot Hem, waar jullie je ook bevinden in de wereld! Hij wacht op jullie roep.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus