Archief

Bedreig anderen nooit in Mijn naam!

15.30 u

Vandaag, Mijn zeer geliefde dochter, spreek Ik met jou over de noodzaak om Mij in alle dingen te gehoorzamen. Mijn dochter, al Mijn volgelingen moeten de geboden van Mijn Vader naleven om Mijn liefde en toewijding waardig te zijn. Hoewel zij van tijd tot tijd kunnen wankelen, moeten zij zich te allen tijde inspannen om de regel van liefde te volgen. Heb elkander lief en stel je naaste boven jullie eigen behoeften! Dan zal al het andere op zijn plaats vallen.

Diegenen die zich Mijn volgelingen noemen, moeten zeer voorzichtig zijn hoe ze Mijn allerheiligste Woord uitdragen. Als zij in de val van arrogantie of zelfgenoegzaamheid trappen, of wanneer ze anderen in Mijn naam veroordelen, beledigen ze Mij zeer. Bedreig anderen nooit met de straffen die ze van Mij kunnen verwachten! Vertel anderen nooit dat Ik hen zal straffen omdat jullie, om wat voor reden dan ook, boos op hen zijn. Want wanneer jullie dat doen, zullen jullie je er schuldig aan maken Mij te verloochenen omdat jullie dan de waarheid verdraaien zodat deze in jullie eigen kraam past. Voel jullie nooit beter dan anderen omdat jullie bevoorrecht zijn met de Waarheid!

Kinderen, Ik houd van al Mijn kinderen, zelfs wanneer zij zondigen en dwalen. Bid te allen tijde voor hen als jullie beweren een ware volgeling van Mij te zijn! Predik in ieder geval de Waarheid! Vertel hun altijd over Mijn diepe liefde voor Mijn kinderen! Maar jullie mogen hen nooit veroordelen. Vertel anderen nooit dat hun zonden, of dat wat jullie als zonden beschouwen, op een bepaalde manier door Mij afgestraft zullen worden, want jullie hebben het recht niet om dat te doen!

Mijn boodschap van vandaag is eenvoudig. Wanneer jullie van Mij houden en in Mijn naam spreken, mogen jullie jezelf hiervoor niet ophemelen. Jullie mogen nooit in Mijn naam jullie broeders of zusters bedreigen of belasteren.

Denk eraan dat, omdat jullie Mijn volgelingen zijn, jullie juist vanwege jullie geloof het doelwit van de Bedrieger zullen zijn! Dus moeten jullie opletten dat hij jullie er niet inluist om jullie te doen zondigen tegen jullie broeders of zusters.

Jullie moeten sterk blijven, Mijn kinderen. Ik geef jullie deze boodschap om jullie de weg te wijzen en jullie op het rechte pad naar Mij te houden.

Jullie geliefde Jezus

Koning van de mensheid