Archief

H. Maagd Maria: Luister altijd naar je hart!

20.20 u

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Ik ben je gezegende Moeder.

Jij, Mijn kind, wordt vervolgd. Door de Bedrieger wordt alles in het werk gesteld om je te misleiden. Jij, Mijn kind, moet maar één stem gehoorzamen en dat is de stem van Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus.

Wapen je nu, Mijn kind, want de aanvallen op jou zullen toenemen, evenals je lijden. Jij zult, door de genaden die Ik verleen, hier doorkomen. Stop je angstige gedachten en schuif al je twijfels terzijde!

Laat geen afleidingen toe, want deze zijn het resultaat van het werk van de Bedrieger. Ze komen niet van Mijn Zoon.

Luister altijd naar je hart! Dan zul je de Waarheid kennen. Ik, je geliefde Moeder, bemin je dus laat Mij je al Mijn bescherming bieden tegen de Boze.

Ga in vrede en liefde!

Je geliefde Moeder

Moeder, Koningin van de Vrede