Archief

Naarmate het geloof van Mijn volgelingen sterker wordt, nemen de aanvallen op hen toe

20.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe lijd jij voor Mij en hoe sterk ben je daardoor geworden.

Mijn bescherming omgeeft je helemaal. Vrees niet! Zoals dit werk zielen blijft bekeren, zo zullen ook de aanvallen van Satan aanhouden. Aanvaard dat! Laat je er niet door storen! Sta boven de provocaties en houd je ogen te allen tijde op Mij gericht! Want wanneer je dat doet, zal niets anders ertoe doen.

Datzelfde lijden zal door al Mijn volgelingen gevoeld worden terwijl de Heilige Geest er onverminderd mee doorgaat om overal de ziel van al Mijn kinderen aan te trekken. Naarmate hun geloof in Mij sterker wordt, zullen ook de aanvallen op hen door anderen toenemen. Zij, Mijn volgelingen, zullen merken dat ze met disputen te maken krijgen, dat ze af te rekenen hebben met ongewone en beledigende opmerkingen en reacties, wat voor hen moeilijk om mee om te gaan zal zijn. Vertel hun a.u.b. dat ze dit nu kunnen verwachten aangezien het moment van de Waarschuwing nadert.

Satan en zijn demonen, onzichtbaar voor het blote menselijke oog, trachten de liefde in de ziel van Mijn kinderen te vernietigen. Hij boezemt wantrouwen ten opzicht van elkaar in. Hij veroorzaakt disputen en zaait twijfel. Hij is vol haat voor de mensheid. Hij zal oorlog veroorzaken tussen landen, landgenoten en wrijving binnen families. Dit zijn allemaal favoriete tactieken van hem en zijn altijd een teken van zijn slinkse werk.

Herken dit voor wat het is – Satan aan het werk! Bestrijd hem, kinderen, door sterk te zijn! Vraag Mijn geliefde Moeder om jullie te beschermen, want Zij is zijn grootste tegenstander! Satans macht zal verslappen als jullie Haar aanroepen om jullie te helpen.

Deze tijden vormen een uitdaging voor al Mijn volgelingen wijd en zijd. Door het werk van de Bedrieger zal vanuit allerlei hoeken – vrienden, familie en collega’s – er alles aan gedaan worden om jullie, Mijn kinderen, ertoe aan te zetten Mij de rug toe te keren.

Stop hem zoals Ik jullie gezegd heb! Gebed en devotie tot het Onbevlekt Hart van Mijn gezegende Moeder zullen jullie wapenrusting zijn.

Wees nu sterk! Ik houd van jullie allemaal.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus