Archief

Houd nu waken om goddelijke barmhartigheid! De Waarschuwing is dichtbij.

21.00 u

(Nota: Deze avond werden er twee boodschappen ontvangen van Jezus Christus. In de eerste boodschap, een private openbaring, werden er aan de zienster details gegeven over de periode waarin de Waarschuwing zal plaatsvinden. De publicatie ervan wordt aan de zienster overgelaten, die besloten heeft om deze op dit moment niet te publiceren. Ze werden in plaats daarvan aan een priester in bewaring gegeven. Deze boodschap zal nadat de Waarschuwing plaatsvond gepubliceerd worden. De tweede boodschap is een boodschap die nu voor de wereld bestemd is.)

Mijn geliefde dochter, het moment is nu dichtbij. Het gebed heeft Mijn geliefde plaatsbekleder Paus Benedictus geholpen om de interne strijd waarmee hij ten gevolge van kwade krachten geconfronteerd wordt, het hoofd te bieden. Zijn tijd in het Vaticaan werd verlengd.

Ik verzoek al Mijn volgelingen dringend om gebedsbijeenkomsten en waken om goddelijke barmhartigheid te houden voor al Mijn kinderen die van Mij en Mijn Eeuwige Vader afgedwaald zijn. Zij hebben jullie gebeden dringend nodig. Gebed, en veel daarvan, is nu nodig om hen te redden. Laat Missen opdragen voor diegenen die, vanwege de staat van hun ziel tijdens de Waarschuwing, er fysiek misschien niet doorkomen. Zij hebben jullie gebeden nodig. Verenig jullie! Houd elkaars handen vast in eensgezindheid met Mij!

Jullie geliefde Jezus Christus