Archief

Boodschap van de H. Maagd Maria: De verlatenheid als offerziel

21.50 u – 22.00 u

(Deze boodschap werd ontvangen nadat de zienster de heilige Rozenkrans gebeden had en na een verschijning waarbij de gezegende Moeder gedurende 20 minuten verscheen in een private gebedsruimte)

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Ik ben de heilige Moeder van God.

Mijn kind, jij lijdt voor Mijn Zoon en de afgelopen week is niet gemakkelijk geweest aangezien jij strijdt met de boze macht om aan Mijn dierbare Zoon trouw te blijven. Ik kom vanavond naar jou om te proberen uit te leggen wat er aan het gebeuren is. Als offerziel zul je periodes van verlatenheid ervaren wanneer gedachten aan Mijn Zoon uit je hoofd verbannen worden. Als je dan probeert om tijd te wijden aan gebed, zul je ondervinden dat je dat niet kan. Hierna zul je verward zijn en zal de eenzaamheid in de plaats van de aanwezigheid van Mijn Zoon je zielsangst bezorgen. Maak je geen zorgen want hoe moeilijk het ook is, het is een vorm van lijden die je als offerziel moet doormaken.

Bid a.u.b. om moed en de genaden om deze nieuwe vorm van lijden, die je in verwarring zal brengen, te aanvaarden! Houd je aan je dagelijkse Mis en aan het ontvangen van de Allerheiligste Eucharistie, ongeacht wat je te wachten staat! Je zult door de Bedrieger ertoe aangezet worden dit werk de rug toe te keren. Je zult weldra nogmaals gaan toelaten dat er twijfels je ziel binnendringen. Vraag allen om nu voor jou te bidden! Want jouw geschenk aan Mijn Zoon blijft overal zielen redden. Vergeet dat nooit, hoe zwaar je lijden ook is!

Mijn kind, Ik zal Mij altijd met jou in verbinding stellen wanneer je je richtingsgevoel verliest, want Ik ben je geliefde Moeder. Ik zal altijd hier zijn om je te beschermen en je naar Mijn Zoon te voeren zodat Zijn wensen nageleefd worden. Ga in liefde en vrede!

Je geliefde Moeder

Koningin van de Vrede