Archief

Je naaste beminnen als jezelf is veel moeilijker dan jullie denken

22.00 u

Mijn dochter, dit is nu de tijd om naar Mijn instructies te luisteren om Mijn kinderen attent te maken op de komende tijden met betrekking tot het voorbereiden van al Mijn volgelingen op de noodzaak om dagelijks in gebed te vertoeven. Zij moeten ook Mijn Lichaam ontvangen in de gedaante van de Heilige Eucharistie en bidden voor de redding van de zielen.

Mijn kinderen slaan meer acht op Mijn boodschappen als ze samenkomen om, voordat de Waarschuwing plaatsvindt, elke dag voor al Mijn kinderen te bidden.

Kijk naar jullie broeders en zusters door Mijn ogen, die hen zien als scheppingswonderen door Mijn Eeuwige Vader als een geschenk aan de mensheid gegeven. Elke betreffende ziel wordt in gelijke mate bemind. In de ogen van Mijn Vader wordt er geen onderscheid gemaakt.

Als jullie, Mijn volgelingen, van Mij houden, zullen jullie van Mijn Vader houden. Als jullie oprecht zijn in jullie liefde voor Mijn Vader, zullen jullie achtereenvolgens van jullie broeders en zusters houden. Jullie moeten vooral diegenen liefde betonen die jullie door jullie gedrag kunnen krenken. Sommigen zullen jullie beledigen, jullie bespotten en jullie reputatie schaden, wat jullie en jullie familie kan kwetsen. Jullie kunnen hen persoonlijk kennen of ze kunnen jullie schaden door hun maatregelen die jullie vermogen om jullie familie te kleden en te voeden ernstig kunnen aantasten. Ik vraag jullie in Mijn naam om Mijn voorbeeld na te volgen, ongeacht hoezeer de mensen jullie kwetsen. Bid voor hen, vooral voor diegenen die jullie kwaad doen! Want wanneer jullie voor hen bidden, zwakken jullie de haat af die door Satan uitgespuwd wordt. Een haat die gedachten aan wraak zou kunnen voortbrengen.

Van al Mijn onderrichtingen is dit één van de moeilijkste. Bemin je naaste als jezelf! Het is veel moeilijker dan jullie denken. Wanneer jullie deze daad van grote edelmoedigheid kunnen volbrengen, zullen jullie Mij helpen om Mijn plan om meer zielen te redden, te vervullen.

Jullie geliefde Leraar en Vriend

Jezus Christus