Archief

God de Vader: Satans dagen op deze aarde zijn bijna ten einde

20.15 u

Ik Ben de Alfa en de Omega. Ik Ben God de Vader.

Mijn geliefde dochter, het moment nadert waarop de wereld getuige zal zijn van de barmhartigheid die aan de mensheid betoond gaat worden door Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus.

Door die verdwaalde zielen, die trouw betuigen aan de Bedrieger, Satan, zijn er veel krachten van het kwaad overvloedig aanwezig. Ook zij worden voorbereid op de Waarschuwing en zij geloven arrogant dat de macht, die hen door Satan beloofd werd, hen naar een nieuw werelds, zelfgemaakt paradijs zal leiden. Dit is de grootste, door Satan opgevoerde, leugen waarvoor zij bezweken zijn. De duisternis van hun ziel heeft tot gevolg dat zij aan diegenen die in Mij - God de Schepper van alle dingen - geloven, geen genade zullen tonen. Maar de macht die zij uitoefenen, is nu zwakker.

Satans dagen op deze aarde zijn bijna ten einde. Maar hij, Satan, zal niet rusten tot hij miljoenen van deze misleide zielen met waanvoorstellingen, in de val gelokt heeft. Bid voor hen, Mijn dochter, want zij zijn doelloos. Ze zijn verward en door hun panische angst zullen ze alles proberen wat zij kunnen om door middel van hun wereldse bezittingen Mijn kinderen te controleren.

Neem Mijn Woord ter harte! De mensheid heeft geen macht. De enige macht zal bestaan uit gebed, de wapenrusting tegen deze goddeloze mensen. Zij, in doodzonde verkerend, hebben Mij en Mijn kostbare schepping beledigd en daarvoor zullen zij lijden. Zoveel gebeurtenissen zullen zich nu voor de ogen van een ongelovige wereld ontvouwen. Zoveel van Mijn kinderen zullen verbijsterd en geschokt zijn, wanneer zij het lijden van het vagevuur en de hel voelen.

Alle zondaars zullen tijdens en na de Waarschuwing ondervinden wat ze zouden ervaren als zij hun leven zouden verliezen. Diegenen in zonde zullen dezelfde brandende zuivering ondergaan als de zielen in het vagevuur, die wachten op de toegang tot Mijn glorieus Koninkrijk. Diegenen in doodzonde zullen de diepe wanhoop en de duisternis van het vuur van de hel ervaren. Dit lijden zal niet al te lang duren en dan zullen zij de wereld, die zij voor de Waarschuwing ervaren hadden, weer smaken. Deze wereld zal heel anders zijn dan die ervoor. Want eindelijk zullen hun ogen geopend zijn voor de waarheid van de Hemel, de hel en het vagevuur. Zij zullen dan moeten kiezen welk pad zij wensen te volgen. Je zou denken, Mijn dochter, dat zij de weg naar Mijn goddelijke liefde en mededogen zullen volgen, maar dat zal bij zoveel verharde zondaars niet het geval zijn. Zij zullen zo aangetast zijn door de bedrieglijke, loze beloftes die hun gedaan werden door de Bedrieger, dat zij terug zijn koers zullen gaan volgen. Zij zullen vechten, tegenspartelen en onder invloed van de door Satan losgelaten demonen, vrijgelaten uit de diepten van de hel, zullen zij toelaten dat hun ziel meegezogen wordt in zijn snood plan van wereldwijde overheersing.

Dit is een dringende oproep om jullie allemaal aan te sporen om vanuit jullie hart genoegdoening na te streven voor jullie eigenzinnige leven. Jullie hebben de tijd om dat te doen, maar doe het spoedig.

Bereid jullie voor om barmhartigheid te vragen! Ik houd van al Mijn kinderen. Deze grootse gebeurtenis dient tot welzijn van al Mijn kinderen. Laat dus in plaats van angst Mijn liefde jullie omhullen om jullie te sterken. Op die manier zullen jullie het lijden dat gaat komen, doorstaan.

Jullie liefhebbende Vader

God de Allerhoogste