Archief

Inzicht in Mijn kruisiging

23.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond gaf Ik je voor de eerste maal een inzicht in Mijn kruisiging, die jou verraste. Wat Ik je openbaarde, is nochtans enorm belangrijk.

Veel lauwe gelovigen denken dat Ik, toen Ik gekruisigd werd, op de een of andere manier – doordat Ik de Zoon van Mijn Vader ben – niet de fysieke pijn onderging die een mens zou ondergaan. Zij zijn bovendien van mening dat Ik door Mijn goddelijke status niet bang was, noch dat kan geweest zijn omwille van de kracht die Ik van Mijn Vader ontving.

De waarheid ligt heel anders. Ik voelde Mij erg alleen en bang. Door Mijn menselijke natuur was Mijn tijd in de Hof verschrikkelijk. Denk eraan dat Ik in het Vlees kwam! Ik had net dezelfde gevoelens van pijn en verdriet als om het even welke mens. Veel mensen begrijpen dat niet.

Ik voelde Mij door Mijn Eeuwige Vader verlaten en werd in zekere zin door Mijn apostelen, die niets deden om Mij tijdens deze verschrikkelijke uren te troosten, als te vanzelfsprekend beschouwd.

Toen Ik tegenover Mijn beulen stond, beefde Ik van angst en kon Ik nauwelijks reageren op hun beschuldigingen. Ik voelde Mij zoals iedere mens zich zou voelen, wanneer deze voor een gewelddadige executie staat. Mijn waardigheid bleef intact door het Offer waarvan Ik wist dat Ik het voor de mensheid moest brengen. Een paradox, Ik weet het, maar Ik voelde tijdens dit lijden ook liefde en vreugde in Mijn Hart. Want Ik wist dat Mijn dood jullie, Mijn kinderen, zou redden voor de eeuwigheid. Toch wil Ik nu dat jullie je afvragen hoevelen er door Mijn kruisdood gered kunnen worden. Wie wil er gered worden en begrijpen zij werkelijk de draagwijdte?

Door Mijn dood kunnen zij nu de Hemel binnengaan. Weten zij ook dat dit uit eigen keuze en door de vrije wil die zij gekregen hebben, zal zijn. Het geloof in God de Vader moet jullie prioriteit zijn. Kom eerst tot Mij en dan zal Ik jullie naar Hem voeren! Houd jullie aan Mijn onderrichtingen, die jullie door de heilige Bijbel gegeven worden! Houd van jullie naaste! Houd jullie geloof eenvoudig! Houd van Mij! Bid tot Mij! Aanbid Mij! Laat Mij jullie met Mijn teder Hart beminnen zodat Mijn goddelijke aanwezigheid jullie kostbare, kleine zielen kan overspoelen! Ik Ben van jullie. Jullie zijn de Mijnen, kinderen. Zo simpel is het.

Hoe meer jullie bidden, hoe dichter jullie zullen raken. Hoe nauwer jullie hart zich met het Mijne zal verstrengelen.

Jullie Jezus

Redder van de mensheid