Archief

H. Maagd Maria : Een snood plan binnen het Vaticaan om de Katholieke Kerk te vernietigen

9.50 u

Mijn kind, het is nodig dat al Gods kinderen volharding bezitten tijdens deze tijd van geloofsafval in de wereld.

Zo weinigen geloven in hun goddelijke Schepper, Mijn Vader, de Allerhoogste God.

Zij zullen binnenkort de waarheid zien maar velen zullen toch nog aanvoeren dat er geen God is. Er is nu veel gebed nodig, kinderen.

Er wordt een complot gesmeed tegen Paus Benedictus XVI door een kwaadaardige sekte binnen zijn eigen wandelgangen.

Het is geweten dat deze sekte bestaat onder de gewijde dienaren binnen het Vaticaan. Toch zijn zij machteloos tegen deze kwaadaardige groep die al eeuwenlang de Katholieke Kerk heeft geïnfiltreerd.

Zij zijn verantwoordelijk voor het verdraaien van de waarheid over de Leer van Mijn Zoon. Er is zo weinig over hen of hun laaghartige werken bekend.

Ze hebben de ware geloofsleer verdreven uit de Katholieke Kerk en in de plaats werd, in de afgelopen 40 jaar, een lauwe, afgezwakte versie aan de Katholieke Kerk opgedrongen.

Er werd zoveel verwarring door deze verdorven maar verborgen sekte verbreid dat Mijn kinderen afgedwaald zijn van de ware Kerk.

Bid dat zij de Paus niet verjagen !

Bid dat de Valse Profeet de Stoel van de Heilige Vader niet zal innemen om zijn leugens te kunnen verspreiden !

Bid dat de gewijde dienaren in het Vaticaan sterk genoeg zijn om deze boosaardige samenzwering, ontworpen om de Katholieke Kerk te vernietigen, te weerstaan.

Zij zijn van plan om de Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, te vervangen door een dictator van leugens. Hij zal een nieuwe kerk creëren samen met de Antichrist en zijn groepering om de wereld te misleiden.

Jammer genoeg zullen veel van Mijn kinderen, in hun trouw aan het Katholieke geloof, blindelings deze nieuwe geloofsleer volgen zoals lammeren die naar de slachtbank geleid worden.

Kinderen, word wakker voor de waarheid ! Dit snode plan heeft de fundamentele geloofwaardigheid van de Katholieke geloofsleer in de loop der jaren veranderd.

Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer jullie de Heilige Hostie in de hand ontvangen.

Dat was hun werk.

Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer jullie de gebruikelijke Sacramenten niet opzoeken. Diegenen waarop jullie hiervoor rekenen, zorgen echter niet voor jullie geestelijk welzijn omdat zij de Sacramenten niet voor iedereen beschikbaar stellen.

Mijn kind, een groot kwaad, eeuwenlang verborgen in de wandelgangen van de Heilige Stoel, zal binnenkort tevoorschijn komen, zichtbaar voor iedereen. Diegenen van Mijn kinderen die bekleed zijn met de Heilige Geest zullen de waarheid inzien zodra de verdorven leugen aan de wereld voorgesteld wordt.

Anderen zullen het duistere pad blindelings volgen.

Een grote verdeeldheid zal opduiken binnen de gelederen van de priesters, bisschoppen, aartsbisschoppen en kardinalen. De ene kant tegen de andere.

De ware leerlingen zullen zich moeten verbergen en in het geheim prediken of anders gedood worden.

De ware Kerk zal zo verborgen zijn dat de ware gelovigen zich zullen moeten verbinden om hun trouw aan Mijn Eeuwige Vader te kunnen praktiseren.

Alle hoeken van de aarde zullen beven, veroorzaakt door de toorn van Mijn Hemelse Vader tegen deze gedaanteverandering.

Mijn kind, zij kunnen niet winnen. Het geloof en de moed van de overblijvers van het Christelijk geloof zullen ertoe leiden dat deze goddeloze bedriegers voor altijd vernietigd zullen worden.

Wacht nu af en bereid jullie voor aangezien de Katholieke Kerk deze veranderingen gaat aankondigen.

Dan zullen jullie de waarheid, over wat Ik jullie vertel, begrijpen.

Bid, bid, bid voor Paus Benedictus en zijn ware leerlingen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing