Archief

In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

Jullie mogen niet toelaten dat angst voor de toekomst jullie overweldigt, want dat is niet Mijn verlangen

Mijn zeer geliefde dochter, zoveel mensen die Mijn boodschappen aannemen, maken zich onnodig zorgen over de toekomst van de wereld. Dat is begrijpelijk.

Wanneer zij in Mijn Kerken uit een gruwel een sacrament proberen te creëren, zullen zij zeggen dat dit gebeurde omwille van de rechten van koppels van hetzelfde geslacht

Mijn zeer geliefde dochter, de visioenen die Ik je liet zien, van zielen die in de hel storten, waren niet bedoeld om je schrik aan te jagen. Integendeel, het was om jou de realiteit te tonen.

De miljarden zielen die zich reeds in de hel bevinden, zijn diegenen die Mij tijdens hun leven schaamteloos afwezen

Mijn zeer geliefde dochter, het visioen dat Ik je gisterenavond liet aanschouwen, diende om jouw innerlijke geestesleven te versterken en om je de waarheid over het leven na de dood te tonen.

Wat de Joden betreft: zij zullen eindelijk aanvaarden dat de ware Messias gekomen is

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Tweede Komst zal het laatste hoofdstuk zijn in de vervulling van Mijn Verbond. Dat Verbond zal de geboorte van het Nieuwe Jeruzalem zien.

H. Maagd Maria: De gunsten die verleend worden wanneer jullie het Lichaam van Mijn Zoon ontvangen

Mijn kind, de Hostie die je op Mijn voorhoofd ziet, is een symbool om aan Gods kinderen de werkelijke Tegenwoordigheid van Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie te bewijzen.

God de Vader: Mijn Zoon zal weldra gestuurd worden om de waarheid over de schepping van de mensheid te onthullen

Mijn liefste dochter, het moment waarop Ik Mijn enige Zoon, Jezus Christus, weer zal sturen om al Mijn kinderen in Mijn Hart bijeen te brengen, is dichtbij.

Het tij gaat zeer spoedig keren

Mijn zeer geliefde dochter, het tij gaat zeer spoedig keren.

Het is een moeilijke en eenzame tijd voor de talrijke zieners en profeten omdat elk van hen alleen werkt

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik zeg dat Ik Mijn profeten de wereld in gestuurd heb, houdt dat in dat elk van hen een specifieke missie gekregen heeft. Geen twee missies overlappen elkaar.

Diegenen die de eindtijd overleven, zullen geen fysieke dood sterven

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om het geheim, aangaande de verrijzenis van de doden, te begrijpen.

Diegenen die koelbloedig een moord plegen, kunnen door jullie gebeden gered worden

Mijn zeer geliefde dochter, geloof nooit, zelfs niet voor één ogenblik, dat diegenen die verschrikkelijke zonden begaan en van wie de slechte daden in de wereld gruwelijkheden veroorzaken, niet gered kunnen worden.

Bovendien zal er de invoering van een wereldwijde vaccinatie komen, die jullie zal doden als jullie deze aanvaarden

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën te Fatima voorzegd, beginnen zich nu te manifesteren in de wereld. 

Er zullen verschillende niveaus zijn in het Nieuw Paradijs van 12 naties

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde is zo krachtig dat deze nu gevoeld wordt door diegenen die God niet kennen.

Velen onder jullie zullen Mij verloochenen door deze goddeloze nieuwe wetten aan te nemen

Mijn zeer geliefde dochter, de moeilijkheden waarmee Mijn leerlingen in deze tijd geconfronteerd worden, zijn tweeledig.

Het heidendom zal aan al Gods Kerken opgedrongen worden

Mijn zeer geliefde dochter, vertel de wereld dat zij moeten ontwaken uit hun sluimer. Als zij dat niet doen, zullen zij er niet in slagen om te zien hoe de verdorven plannen, die Ik enige tijd geleden voorzegde, zich ontvouwen.

Deze nieuwe ene-wereldreligie zal het Beest huldigen

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen zijn op dit moment waakzaam omdat zij zien dat de snelle veranderingen in Mijn Katholieke Kerk zich nu beginnen te manifesteren.

De aankondiging om Mijn Tweede Komst in te luiden, zal plotseling plaatsvinden

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen dringend om in deze tijd sterk te zijn.

H. Maagd Maria: Ik ween tranen van bloed om hen en Mijn Hart is bezwaard.

Mijn kind, bid a.u.b. voor Mijn verdwaalde kinderen die elke dag in aantal toenemen. Zij geloven niet en kunnen ook niet geloven in Mijn Zoon en kijken de andere kant op.

Het Licht van God is in ieder van jullie aanwezig

Mijn zeer geliefde dochter, om echt van Mij te houden, moeten jullie de anderen door Mijn ogen zien.

God de Vader: Mijn hand van gerechtigheid wacht om die regeringen, die samenzweren om Mijn kinderen te schaden, te kastijden

Mijn liefste dochter, Ik wil dat je weet dat, hoewel de wereld wellicht een zuivering moet ondergaan, die misschien niet aangenaam kan zijn, Mijn barmhartigheid groot is.

Het Christendom wordt om één hoofdreden aangevallen

Ik ben jouw geliefde mystieke Bruidegom, de Mensenzoon, geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

H. Maagd Maria: Veel kerkleiders van Mijn Zoon zeggen niets. Zij verdedigen niet langer in het openbaar de Heilige Naam van Mijn Zoon.

Mijn kind, de manoeuvres om de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, te beledigen, nemen toe.

Gods liefde, eenmaal door de mens gevoeld, is iets zonder welke geen mens nog kan leven

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet aanvaarden dat wanneer Mijn volgelingen in deze boodschappen geloven, dit hen van tijd tot tijd een kwelling van de ziel zal bezorgen.