Archief

Deze nieuwe ene-wereldreligie zal het Beest huldigen

21.31 u

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen zijn op dit moment waakzaam omdat zij zien dat de snelle veranderingen in Mijn Katholieke Kerk zich nu beginnen te manifesteren.

Er beginnen zich tekenen te vertonen van alles wat Ik door jou profeteerde. Het gebrek aan geldige Missen kan waargenomen worden. De Heilige Eucharistie is niet langer makkelijk bereikbaar. Het Sacrament van de Biecht blijft in veel van Mijn Kerken beperkt.

Veel van Mijn kerken hebben geen priesters om deze te beheren. Er zijn er zovelen die Mijn kerken in deze tijd van beproeving verlaten, dat deze kerken weldra overgegeven zullen worden aan commerciële eigenaars.

Aangezien het geloof van de Christenen beproefd wordt, is het dus belangrijk om Mijn kruistochtgebeden te blijven bidden. Spoedig zullen nieuwe bedienaren in de Katholieke en andere Christelijke Kerken geïntroduceerd worden.

Religieuze verschillen zullen aanvankelijk wat vervaagd worden. Vervolgens zullen jullie binnen de kortste keren Mijn onderrichtingen niet meer herkennen, want zij zullen subtiel verdwenen zijn. In hun plaats zullen er een reeks van vage, maar poëtische, uitspraken komen die de verdraagzaamheid ten opzichte van de zonde bevorderen.

De leugens, die aan argeloze kerkgangers voorgelegd worden, zullen in het begin niet opgemerkt worden. Daarna zal een sterk verontrustend gevoel dat er iets niet klopt Mijn volgelingen achtervolgen.

De finale misleiding zal zich voordoen wanneer de Heilige Sacramenten door heidense surrogaten vervangen werden.

Alles zal aangevoerd worden door de Valse Profeet die zal beweren de hogepriester over alle religies, die tot één religie samengevoegd werden, te zijn. Deze nieuwe ene-wereldreligie zal het Beest huldigen.

Al diegenen die blindelings volgen, zullen door het Beest verslonden worden en zullen voor eeuwig voor Mij verloren gaan.

De snelheid waarmee dit zal gebeuren, zal Mijn volgelingen versteld doen staan. Het plan wordt zorgvuldig beheerd. De campagne, om de vijandigheid van de Christenen om te zetten naar de aanvaarding van seculiere wetten, wordt professioneel uitgekiend.

Dit wordt tussen veel naties beraamd door één groepering die personages, beroemdheden en boegbeelden – die allemaal door de meerderheid gerespecteerd worden – gebruikt om hun snode leugens bij te treden.

Wees gewaarschuwd! Neem geen leugens aan! Raak niet betrokken bij het plan om Mijn Heilige Naam te ontwijden!

Jullie Jezus

Koning en Verlosser van alle mensen