Archief

Jij zult het mikpunt van veel haat zijn

Mijn zeer geliefde dochter, de last op jou, de boodschapper, gestuurd om de weg voor Mijn Tweede Komst te bereiden, zal zwaarder worden.

Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld gezien te worden.

Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zeg opnieuw tegen jullie allen, lieve leerlingen van Mij, om niet bevreesd te zijn. 

Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid

Mijn zeer geliefde dochter, pas wanneer jullie hart werkelijk voor Mij openstaat, kunnen jullie Mijn Licht ervaren en de waarheid erkennen. 

God de Vader: Spoedig zal er een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden

Mijn liefste dochter, dit is een boodschap van grote hoop voor al Mijn kinderen.

Er zal een geweldige overstroming komen. Jullie zullen bovendien in andere landen kleinere overstromingen zien.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan van redding voor de wereld begon in Mijn tijd op 22 december 2012.

H. Maagd Maria: De dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid

Mijn kind, de dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid.

Het gezin, en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen.

Ik overlaad jullie heden met deze bijzondere zegen

Mijn zeer geliefde dochter, kerstdag is Mijn geschenk aan de mensheid. Het is dankzij deze dag dat eeuwig leven mogelijk werd voor de sterfelijke mens.

Mijn woord zal als een zwaard zijn dat de verwarring en de leugens zal doorprikken

Mijn zeer geliefde dochter, nu is het de tijd waarin Mijn Leer en Mijn heilige boodschappen naar alle hoeken van de wereld verspreid moeten worden.

Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen gevoeld. Jammer genoeg zullen diegenen, die er niet naar zoeken, deze niet vinden.

Mijn zeer geliefde dochter, van Mij houden, is eenvoudig. Jullie hoeven niet in de Heilige Schrift onderlegd te zijn. Al wat jullie moeten doen, is dit:

God de Vader: De tijd van grote veranderingen, voor het welzijn van allen, is daar

Mijn liefste dochter, Ik roep al Mijn kinderen op om de naam van Mijn enige Zoon, Jezus Christus, hoog te houden en Hem de eer te betonen die Hem onder de mensheid toegekend werd.

Ik stierf voor jullie. Hierdoor moeten jullie Mij vertrouwen.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet je waarschuwen dat de kritiek op jou en Mijn woord, dat jou in deze tijd gegeven wordt, zal toenemen.

Satan zal tijdens Mijn heerschappij gebonden zijn en zal Gods kinderen niet langer misleiden

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld moet weten dat het Tijdperk van Vrede de bekroning van Mijn belofte zal zijn, waarbij Ik over de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde zal heersen. 

Mijn vlammen van barmhartigheid zullen, zoals tongen van vuur, spoedig op elke ziel neerdalen

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor elk van Mijn volgelingen tijd om te begrijpen dat Mijn barmhartigheid zonder vrees aangenomen moet worden.

H. Maagd Maria: Al diegenen die abortus bevorderen en die er verantwoordelijk voor zijn dat het ingevoerd wordt, maken zich schuldig aan doodzonde

Mijn lief kind, de allerheiligste schepping van Mijn geliefde Vader, het leven van de baby’s in de moederschoot, wordt overal ter wereld miljoenen keren vernietigd.

De macht van de dood over de mensheid zal definitief gebroken worden

Mijn zeer geliefde dochter, de dag waarop Ik kom om Mijn erfdeel – Mij door Mijn Vader beloofd – op te eisen, zal er plotseling zijn. 

Ik breng hoop. Ik breng barmhartigheid. Ik breng redding.

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn leerlingen geen angst teweegbrengen in het hart van hun vrienden en familie door Mijn boodschappen aan jou in deze tijd.

Ik Ben een allesvergevende God, bereid om jullie vrijheid te verlenen uit de zonden die jullie verstrikken

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang de hand uit te steken naar diegenen onder jullie die in hun leven momenteel verontrust zijn.

Nederigheid is meer dan enkel het aanvaarden van lijden. Het is een krachtig middel om kwaad te verslaan.

Mijn zeer geliefde dochter, de gave van nederigheid moet verdiend worden. Het mag nooit verward worden met lafheid.

Verraders van Mijn heilig woord, dat via Gods profeten doorgegeven wordt, zullen – dat beloof Ik plechtig – de toorn van Mijn Vader teweegbrengen

Mijn zeer geliefde dochter, hoe bedroeft het Mij om zoveel verdeeldheid te zien, die Mijn heilig woord, gegeven door deze boodschappen, veroorzaakt heeft.

Het menselijk redeneren is zinloos wanneer jullie het eeuwig leven proberen te definiëren

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Advent gevierd wordt, roep Ik al Mijn trouwe leerlingen op om anderen te doen denken aan het belang van Mijn geboorte.

H. Maagd Maria: Hij, zo nederig, zal komen in grote glorieuze pracht en Zijn grootse Barmhartigheid zal de aarde overspoelen

Mijn lieve kindertjes, Mijn Hart jubelt omdat het Rijk van Mijn Zoon zeer nabij is.

Ik zal de levenden en de doden oordelen en enkel diegenen, die het waardig zijn, kunnen Mijn Koninkrijk binnengaan

Mijn zeer geliefde dochter, zeg a.u.b. aan al diegenen, die Mijn Leer navolgen, dat zij zich Mijn belofte in herinnering brengen.

Het vuur van de Heilige Geest zal in ieders hart gevoeld worden

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet Mijn verlangen om Mijn volgelingen schrik aan te jagen, maar wel om de liefde en het mededogen te tonen die Ik voor elke man, vrouw en kind in Mijn Hart draag.

De Waarschuwing zal Gods kinderen zuiveren als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Vader de wereld voorbereidde op Mijn eerste komst, zo bereidt Hij ook nu Zijn kinderen voor op Mijn Tweede Komst.

De Valse Profeet heeft reeds gepland hoe hij de ambten binnen de Katholieke Kerk zal overnemen

Mijn zeer geliefde dochter, aangezien door de Valse Profeet het moment om zich bekend te maken dichterbij komt, werden door hem en zijn trawanten voorbereidingen getroffen om deze boodschappen te hekelen.

H. Maagd Maria: Als de Moeder van de Verlossing zal Ik jullie en jullie familie helpen om Mijn Zoon toegewijd te zijn

Mijn kind, zeg Mijn kinderen a.u.b. om Mij, hun geliefde Moeder, te aanroepen zodat Ik hen kan beschermen in deze tijd van verwarring en nood.

Ik roep de mensheid op om zich voor te bereiden op Mijn grootse Barmhartigheid

Mijn zeer geliefde dochter, niettegenstaande al jullie sterkte en al jullie moed, roep Ik de mensheid op om zich voor te bereiden op Mijn grootse Barmhartigheid.

De vlam van liefde dooft het vuur van de haat

Mijn zeer geliefde dochter, het is pas wanneer jullie het doelwit zijn van haat dat jullie de macht, die de Boze over de mensheid heeft, werkelijk kunnen bevatten. 

Alle naties van de wereld zijn saamhorig met God verenigd. Allen maken deel uit van dezelfde familie.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik in het hart van jullie ouders liefde leg, zal dit jullie maar gewoon een glimp schenken van de liefde die Ik voor jullie in Mijn Hart draag.