Archief

Mijn arme Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel te Rome verdreven worden

11.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, overal escaleren de oorlogen en zeer spoedig zal de hand van Mijn Vader tussenbeide komen om dit kwaad tot stilstand te brengen.

 Vrees niet want de plannen om de mensheid te redden zijn voltooid en het zal nu niet lang meer duren tot Mijn grootse barmhartigheid, die aan ieder van jullie gegeven zal worden.

Wees nooit bang voor de werken van de Antichrist terwijl jullie, lieve kinderen, de kracht in jullie hebben om zijn greep op de wereld te verzwakken door jullie gebeden.

Andere wereldleiders zullen weldra gedood worden en Mijn arme Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel te Rome verdreven worden.

Het afgelopen jaar, Mijn dochter, vertelde Ik je over de samenzwering binnen de wandelgangen van het Vaticaan.

Op 17 maart 2011 werd in het geheim een plan bedacht om Mijn Heilige Plaatsvervanger te vermorzelen en dit zal in vervulling gaan zoals het voorzegd werd.

Verspreid Mijn heilig woord nu in iedere uithoek van de wereld en zorg ervoor dat de gedrukte versies van Mijn boodschappen in zoveel mogelijk landen verspreid worden.

Je wordt geleid dus je moet doen wat het beste is. Vraag Mij in gebed om je hulp te sturen en het zal gebeuren. (Opmerking: Omdat er in het Engels geen onderscheid gemaakt wordt tussen jij en jullie, kan dit ook als volgt vertaald worden: ‘Jullie worden geleid dus moeten jullie doen wat het beste is. Vraag Mij in gebed om jullie hulp te sturen en het zal gebeuren.’)

Jullie Jezus