Archief

Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden

Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.

H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon

Mijn kind, je moet weten dat naarmate de boodschappen, van Mijn Zoon aan jou, veranderen en zowel gebeurtenissen uit het verleden als toekomstige gebeurtenissen onthullen, jij meer zult aangevallen worden.

Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.

Jezus onthult details over Zijn kruisiging

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn moment van meer lijden zal tot stand komen wanneer Mijn lijden op het kruis herdacht zal worden.

H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal intenser worden tijdens de Goede Week.

Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen

Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.

Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in vereniging met Mij.  Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.

Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt

Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.

De tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens op dit moment al Mijn leerlingen en volgelingen, wijd en zijd, in Mijn armen te sluiten.

H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.

Ik zal komen op de wolken, omringd door alle engelen en heiligen uit de Hemel

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten weten dat de reden waarom de wereld spiritueel leeg is, hierin bestaat dat zij niet langer het verschil kennen tussen goed en kwaad.

Het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht is een zware zonde

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn en het lijden van Mijn arme volgelingen, die machteloos nieuwe wetten in strijd met Mijn Leer moeten aanschouwen, bereiken in de wereld een ongekend niveau.

Liefde is sterker dan haat

Mijn zeer geliefde dochter, Ik druk je stevig tegen Mijn borst terwijl je deze pijn in vereniging met Mij verdraagt.

Er wordt nu door een bepaald deel binnen Mijn Kerk een gezamenlijke inspanning geleverd om jou het zwijgen op te leggen.

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag besefte je uiteindelijk hoe vaak Mijn allerheiligste woord niet enkel bestreden maar ook verworpen wordt door bepaalde leden van Mijn Kerk.

H. Maagd Maria: Nooit eerder was er zoveel verzet tegen goddelijke openbaringen

Mijn kind, het is in deze tijd dat al Gods visionairen, zieners en uitverkoren zielen te lijden zullen hebben onder de grootste vervolging.

Tijd om het tweede zegel te openen daar de oorlogen zullen toenemen

Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om het tweede zegel te openen daar de oorlogen zullen toenemen en zich verbreiden.

H. Maagd Maria: Bid de Rozenkrans doorheen alle naties tussen nu en Paaszondag

Mijn lief kind, hoe ween Ik als Ik zie hoe de haat oplaait, niet enkel tegen jou, maar ook tegen het heilig woord van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

God de Vader: Mijn Zegel van Bescherming is voorzegd wanneer het tweede zegel verbroken is

Mijn liefste dochter, de wereld heeft gedurende tweeduizend jaar gewacht op dit moment.

Mijn Tweede Komst kan niet voorkomen worden noch kan deze tegengehouden worden

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zal je beschermen met de bijzondere genaden die nodig zijn om je de sterkte te geven om te gaan met de krachten van het kwaad die aan de gang zijn om een einde te maken aan deze heilige missie.

Het eerste zegel is de geloofsafval

Mijn liefste beminde dochter, zeg Mijn kinderen dat niemand de kennis of het gezag heeft om de waarheid, vervat in het Boek der Openbaring, aan het licht te brengen.

Wees nu op jullie hoede aangezien de man van vrede zich aan de wereld zal voorstellen

Mijn zeer geliefde dochter, je moet Mijn heilige instructies blijven uitdragen en laat niemand je bij deze missie tegenhouden, ook al zal je langs alle kanten aangevallen blijven worden.

Het Boek der Waarheid wordt aan jou, de zevende boodschapper voor de eindtijd, geopenbaard

Mijn zeer geliefde dochter, Ik kom vandaag om je te troosten in deze tijd van kwelling die je van alle kanten belaagt.

De Katholieke Kerk en het Huis van Israël zullen vervolgd worden

Mijn zeer geliefde dochter, het moment voor de opening van de zegels, dat ertoe zal leiden dat jij het zevende zegel opent, is bijna daar.

H. Maagd Maria: Word wakker, kinderen! Jullie moeten de waarheid omhelzen

Mijn kind, heden is het lijden van Mijn Zoon gelijk aan dat van Zijn lijden toen Hij op aarde leefde.

God de Vader: Waarschuwing betreffende satanische sekten en de New Age-leerstellingen

Mijn dochter, de beproevingen van de mensheid zullen heviger worden tijdens de laatste reiniging die vereist is voor de Tweede Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Verenig jullie naarmate we de poorten van het Nieuwe Paradijs binnen gaan

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn kinderen zullen thans gered worden door de gebeden en het lijden van Mijn gekoesterde volgelingen.