Archief

Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen

11.45 u

Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.

Ik wens de wereld ook te informeren over Mijn gerechtigheid.

Kinderen, jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen.

Het is de periode tussen nu en Mijn Dag des Oordeels, die zal plaatsvinden bij Mijn Tweede Komst, waarvan jullie verstandig gebruik moeten maken om jullie ziel voor te bereiden.

Als jullie goddelijke Redder is het Mijn taak om jullie te leiden, jullie te onderrichten en manieren te onthullen waardoor jullie ervoor kunnen zorgen dat jullie geschikt zijn om Mijn Paradijs te betreden.

Wijs Mijn profeten niet af! Ik wend Mij in het bijzonder tot Mijn gewijde dienaren.

Jullie moeten Mij nederig en met zuiverheid van ziel vragen om jullie te bekleden met de Heilige Geest om onderscheidingsvermogen.

Als jullie dit doen, zal Ik jullie de waarheid over Mijn allerheiligste woord, dat jullie nu door deze profeet gegeven wordt, openbaren.

Daarna zal het jullie plicht zijn om ervoor te zorgen dat al die zielen, die op jullie rekenen voor richtlijnen, geholpen worden om hun ziel voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Wees nooit bang om het gezegde ‘De Tweede Komst van Christus’ uit te spreken want een groot aantal van Mijn kudde weten niet eens wat dit betekent.

Zo weinigen van hen hebben geleerd over deze grootse en glorieuze gebeurtenis of over het belang hun ziel voor te bereiden zodat zij zich in staat van genade bevinden.

Wees nooit bang om te prediken over het bestaan van het vagevuur of de hel. Het is jullie verantwoordelijkheid om Mijn volk de waarheid te vertellen.

Vertrouw op mij om leiding door dit kruistochtgebed (40). Gebed voor de geestelijken om de zielen voor te bereiden op de Tweede Komst.

O mijn Jezus,
ik ben maar een nederige dienaar
en heb U nodig om Mij te leiden
zodat ik de zielen kan voorbereiden
op Uw glorieuze Tweede Komst.
 
Help mij om de zielen te bekeren
en hen voor te bereiden overeenkomstig Uw Heilige Wil
zodat zij geschikt worden om de Nieuwe Hemel en Aarde,
die U door Uw kruisdood aan geheel de mensheid beloofde,
te betreden.
 
Geef mij de genaden die ik nodig heb
zodat ik Uw woord kan meedelen aan dorstige zielen
en zodat ik nooit verzaak aan mijn dienst voor U, lieve Jezus,
aan wie ik mijn trouw beloofde door mijn heilige geloften.
Amen.

Ga nu, Mijn gewijde dienaar, en aanvaard de taak waarvoor je uitverkoren werd.

De uitdaging, om de zielen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, is de grootste ooit in jullie ambt en jullie moeten dit met liefde en

vreugde in jullie hart aanvaarden.

Aanvaard ook het geschenk als gewijde dienaar uitverkoren te zijn in deze tijd, de eindtijd, waarin de Nieuwe Hemel en Aarde als Mijn Nieuw Paradijs te voorschijn komt.

Jullie zijn gezegend om in deze tijd te leven.

Maar jullie zullen, wanneer jullie helpen om Mijn zielen op aarde te redden, door de Bedrieger en door al diegenen die hij verleidt om jullie hart afkerig te maken van Mij, jullie goddelijke Redder, gekweld worden en belemmerd in elk gedeelte van jullie tocht.

Geef het nooit op in jullie heilige missie en weet dat Ik, jullie Jezus, bij elke stap op de weg met jullie zal meelopen.

Jullie geliefde Jezus