Archief

H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

20.30 u

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.

Ik doe een beroep op al Mijn kinderen, wijd en zijd, om te bidden voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden.

Hij, de Allerheiligste Plaatsvervanger van de Katholieke Kerk, wordt in veel vertrekken binnen het Vaticaan gehaat.

Een snode samenzwering, die reeds meer dan een jaar gepland wordt, zal binnenkort overal ter wereld gezien worden.

Bid, bid, bid voor al de geheiligde dienaren van God in de Katholieke Kerk, die vervolgd zullen worden vanwege de grote kloof die weldra binnen de Kerk zal ontstaan.

De hele wereld zal getuige zijn van het grote schisma maar het zal niet meteen zichtbaar zijn dat dit het geval is.

De valse paus staat te wachten om zich aan de Kerk kenbaar te maken.

Kinderen, laat jullie niet misleiden want hij zal niet van God komen.

De sleutels van Rome werden teruggegeven aan Mijn Vader, de Allerhoogste God, die zal heersen vanuit de Hemel.

Er zal een grote verantwoordelijkheid toevertrouwd worden aan al die geheiligde priesters, bisschoppen en kardinalen die zielsveel van Mijn Zoon houden.

Zij zullen veel moed en goddelijke standvastigheid nodig hebben om de zielen naar het Nieuwe Paradijs te leiden.

Elke inspanning van deze geheiligde leerlingen om de zielen voor te bereiden op de Tweede Komst van Mijn welbeminde Zoon, zal door de andere, donkere kant tegengewerkt worden.

Ik verzoek al Mijn kinderen dringend te bidden om de nodige kracht aangezien de Antichrist en zijn partner, de Valse Profeet, op de voorgrond zullen treden.

Jullie moeten Mij, de Moeder van de Verlossing, vragen om gebeden om ervoor te zorgen dat de Katholieke Kerk gered zal worden en dat het ware woord van Mijn Zoon bewaard wordt.

Er zal geknoeid worden met de waarheid over de belofte van Mijn Zoon om in grote heerlijkheid terug te keren.

Er zal jullie, Mijn lieve kinderen, een reeks onwaarheden gegeven worden waarvan verwacht zal worden dat jullie deze nakomen en aanvaarden in de Heilige Naam van Mijn Zoon.

Mijn kruistochtgebed (38) moet gedurende de komende maand dagelijks gebeden worden om ervoor te zorgen dat de geheiligde priesters van God zich niet laten inpalmen door het verdorven bedrog dat gepland wordt door de Valse Profeet en zijn volgelingen.

O Gezegende Moeder van de Verlossing,
bid a.u.b. in deze moeilijke tijden voor de Katholieke Kerk
en voor onze geliefde Paus Benedictus XVI
om zijn lijden te verlichten.
 
Wij vragen U, Moeder van de Verlossing,
om de gewijde dienaren van God te bedekken met Uw heilige mantel opdat de genaden hen geschonken worden
om sterk, trouw en moedig te zijn
tijdens de beproevingen waarmee ze geconfronteerd worden.
 
Bid bovendien dat zij hun kudde zullen hoeden
overeenkomstig de ware Leer van de Katholieke Kerk
O Heilige Moeder van God,
geef ons, Uw Restkerk op aarde,
de gave van het leiderschap
zodat we kunnen helpen
om de zielen naar het Koninkrijk van Uw Zoon te leiden.
 
Wij vragen U, Moeder van de Verlossing,
om de Bedrieger weg te houden van de volgelingen van Uw Zoon,
in hun streven om hun ziel te vrijwaren,
zodat zij geschikt worden
om de poorten van het Nieuw Paradijs op aarde binnen te gaan.
Amen.

Ga, kinderen, en bid om de vernieuwing van de Kerk en om de veiligheid van die gewijde dienaren die, onder de heerschappij van de Valse Profeet, te lijden zullen hebben om hun geloof.

Maria, Moeder van de Verlossing