Archief

Liefde is sterker dan haat

15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik druk je stevig tegen Mijn borst terwijl je deze pijn in vereniging met Mij verdraagt.

Mijn kinderen, en vooral Mijn volgelingen, voelen een tederheid voor elkaar die zij niet kunnen verklaren.

Zij zijn misschien vreemden, levend aan weerszijden van de wereld, maar de liefde die zij voelen is Mijn liefde.

Zij houden van elkaar zoals natuurlijke broeders en zusters in elk liefdevol gezin dit doen.

Ik ben het licht dat deze spontane liefde, die de zielen samenbrengt, teweegbrengt.

Het is Mijn Heilige Geest die al Gods kinderen met elkaar verenigt als één familie.

Jullie, Mijn kinderen, zijn Mijn familie.

De Heilige Drieëenheid staat aan het hoofd van de familie en als jullie liefde zuiver en nederig is, maken jullie automatisch deel uit van deze heilige familie.

De liefde van de Vader komt via Mij.

 Wanneer jullie van Mij houden, zal Ik jullie in de armen van Mijn Vader brengen die het Zegel van Bescherming rond jullie en jullie familie zal aanbrengen. (zie kruistochtgebed 33: Het Zegel van Bescherming)

Mijn Hart wordt teder wanneer Ik met vreugde getuige ben van de liefde die jullie voor elkaar bezitten.

Jullie schenken Mij zoveel troost voor de kwelling die Ik moet doorstaan omdat Mijn arme kinderen vervolgd worden in landen, door oorlog verscheurd.

Verenig jullie nu met Mij zodat Mijn familie van toegewijde volgelingen eendrachtig zal meewerken, ondanks hun achtergrond of uit welk land zij afkomstig zijn, om de haat in de wereld te overwinnen.

Liefde is sterker dan haat.

Haat wordt afgezwakt als er met liefde op gereageerd wordt.

Als iemand jullie onrechtvaardig behandelt, moeten jullie met liefde reageren en Satan zal ineenkrimpen van de pijn.

Als jullie de verleiding voelen opkomen om op wraak te zinnen tegen diegenen die jullie kwetsen dan moeten jullie in de plaats daarvan voor hen bidden, hen vergeven en hen liefde betonen.

De liefde die Mijn familie op aarde doordringt, is een zeer sterke kracht.

Jullie mogen nooit, zelfs niet voor één ogenblik, geloven dat haat de liefde kan verslaan.

De macht die de haat hanteert, ook al is deze lelijk en pijnlijk om aan te zien, kan verslagen worden door de kracht van de liefde.

Hoe kan de liefde de haat verzwakken in de wereld van vandaag? Het antwoord is: gebed.

Houd van Mij!

Luister naar Mij!

Geef gehoor aan de verzoeken van Mijn geliefde Moeder en van Mij, haar Zoon, door middel van de diverse gebeden die jullie gegeven worden.

Hier is een bijzonder kruistochtgebed voor de eenwording van Gods kinderen.

Het zal de liefde verspreiden over alle hoeken van de aarde en de haat, die met de dag toeneemt, verdrijven.

Deze haat - veroorzaakt door Satan door de zwakheid van de mensheid en die gruwelijkheden zoals foltering, moord, abortus en zelfmoord teweegbrengt – kan hierdoor geweerd worden.

Kruistochtgebed (37) om de eenwording van al Gods kinderen.

O lieve Jezus,
verenig al Uw geliefde volgelingen in liefde
zodat we de waarheid over Uw belofte van eeuwige redding
kunnen verspreiden over heel de wereld.
 
Wij bidden dat die lauwe zielen,
die bang zijn om zich met geest, lichaam en ziel
aan U aan te bieden,
hun pantser van trots laten varen
en hun hart openen voor Uw liefde
en zo deel gaan uitmaken van Uw heilige familie op aarde.
 
Omhels al deze verdwaalde zielen, lieve Jezus,
en laat onze liefde hen,
als broeders en zusters,
wegvoeren uit de wildernis.
En breng hen samen met ons
in de schoot, de liefde en het licht van de Heilige Geest.
 
Wij leggen al onze hoop, vertrouwen en liefde
in Uw heilige handen.
Wij smeken U om onze toewijding te doen toenemen
zodat we kunnen helpen om meer zielen te redden.
Amen.

Ik houd van jullie, kinderen.

Jullie mogen jullie nooit ontmoedigd voelen wanneer jullie de verdorvenheid rondom jullie zien.

Jullie gebeden kunnen deze verdorvenheid afzwakken.

Jullie liefde zal deze verslaan.

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus