Archief

H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

Geen enkele profeet heeft zo overvloedig boodschappen gekregen van Mijn geliefde Moeder en De Heilige Drieëenheid

Mijn zeer geliefde dochter, je mag niet toestaan dat de wrede afwijzing van Mijn heilige boodschappen door die volgelingen van Mij, waarvan jij weet dat zij Mijn Heilige Wil bijzonder toegewijd zijn, jou verwarren.

Hun snode plannen houden ook een nieuwe wereldwijde vaccinatie in die over de hele wereld ziekte zal voortbrengen

Mijn zeer geliefde dochter, de plannen van de vrijmetselaarsgroeperingen, om de wereldvaluta over te nemen, komen dicht bij hun voltooiing.

Het uitspansel zal teruggetrokken worden alsof een dak zich geopend heeft

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn woord wordt over heel de wereld door miljoenen gehoord terwijl Ik al Gods kinderen voorbereid op Mijn Goddelijke Barmhartigheid.

Hoewel de Waarschuwing niet gevreesd moet worden, zal deze pijn veroorzaken bij diegenen die zich niet in staat van genade bevinden

Ik, jouw geliefde Jezus, wens dat jij, Mijn zeer geliefde dochter, al Mijn volgelingen vraagt om acht te slaan op Mijn instructies.

Belofte van trouw aan de Goddelijke Wil van God de Vader

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Eeuwige Vader het grootse geschenk van Zijn Zegel aan de mensheid overmaakte, zo moeten ook Zijn kinderen hun trouw beloven aan Zijn Goddelijke Wil.

De toetssteen voor een authentieke profeet ligt in de gebeden die hen voor de mensheid gegeven worden

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Ik diegenen die zeggen dat ze in Mijn naam komen, maar wat niet zo is, nooit zou veroordelen.

Denk eraan dat dit een oorlog is die gewonnen zal worden door Mijn Restkerk op aarde

Mijn zeer geliefde dochter, zeer spoedig zullen nu die zielen, die ontvlamd zijn door de kracht van de Heilige Geest ten gevolge van deze boodschappen, zich in alle naties eensgezind verzamelen. 

Moeder van de Verlossing: Bid voor de Christelijke Kerken opdat hen de genaden geschonken zullen worden om hun geloof te verdedigen

Al Gods kinderen worden wereldwijd opgeroepen in deze tijd eensgezind samen te komen om te smeken om de barmhartigheid van Mijn Eeuwige Vader.

De Valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk overnemen, hij zal het bevel voeren over alle Christelijke Kerken

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn volgelingen op in deze tijd moed aan de dag te leggen.

God de Vader: Ik zal de Slag bij Armageddon (plaats van de eindstrijd, Openb.6,16) samen met de Hiërarchie in de Hemel uitvechten

Mijn liefste dochter, vertrouw erop dat Ik, jullie Hemelse Vader, alles zal doen wat in Mijn macht ligt om al Mijn kinderen op aarde te vrijwaren.

De vrije wil kan jullie niet ontnomen worden. Ik kan niet eisen dat jullie Mij volgen

Mijn zeer geliefde dochter, velen die deze woorden lezen – Mijn heilige woorden, uit liefde aan de mensheid gegeven – begrijpen Mijn intenties verkeerd.

600.000 gevallen engelen werden vorig jaar vrijgelaten uit de diepten van de hel. Nu werden er nog eens 5 miljoen vrijgelaten

Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om de wapens op te nemen in de Hemelse strijd, die verder woedt tegen Satan en zijn gevallen engelen.

H. Maagd Maria: Kinderen, wanneer jullie in dit leven lijden, komen jullie dichter tot Mijn Zoon

Kinderen, wanneer jullie in dit leven lijden, komen jullie dichter tot Mijn Zoon.

Satan is van plan om de geest van sommige van Mijn uitverkoren zielen, ten aanzien van deze missie, te vergiftigen

Mijn dochter, het is voor diegenen, die Mijn zieners overal ter wereld volgen, niet verstandig om te bezwijken voor het nieuwe plan van de Boze.

Net zoals Ik de eerste keer verworpen werd, zal Ik ook de tweede keer verworpen worden

Mijn zeer geliefde dochter, zeer weinigen van Mijn uitverkoren volk, de Joden, aanvaardden Mij als de ware Messias toen Ik in de wereld kwam en stierf voor de zonden van de mensheid.

Breng de maand juni door in rustige contemplatie zoals opgedragen door Mijn geliefde Moeder

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten de maand juni doorbrengen in rustige contemplatie zoals opgedragen door Mijn geliefde Moeder.

Jezus: Wankel nooit! Twijfel nooit aan Mijn beschermende hand!

Mijn zeer geliefde dochter, als Mijn volgelingen Mij toestaan dat Ik hun ziel overspoel met Mijn onvoorwaardelijke liefde, zal Ik in hen een kracht doen ontbranden die hen zal verbazen.

H. Maagd Maria: Ik openbaarde deze gruwelijkheden te La Salette aan de kleine kinderen, Melanie en Maximin

Mijn kind, het is belangrijk dat al diegenen die van Mijn Zoon houden op dit moment bidden om de genaden van sterkte en volharding.

666 zal geïntegreerd worden in een chip, met het nummer verborgen, waarbij jullie gedwongen zullen worden om deze te aanvaarden, evenals elke vaccinatie

Mijn zeer geliefde dochter, de Antichrist is zijn vredesplan – dat hij wil invoeren kort nadat de oorlogen in het Midden-Oosten wijdverspreid geworden zijn en wanneer het leed en verschrikkelijke angst ertoe leiden dat er geen teken van hoop meer is – reeds aan het voorbereiden.