Archief

De Valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk overnemen, hij zal het bevel voeren over alle Christelijke Kerken

15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn volgelingen op in deze tijd moed aan de dag te leggen.

Dit is niet het moment om neer te vallen en te wenen. Dit is de tijd om te strijden voor jullie redding.

Ik roep alle Christelijke Kerken, Mijn geestelijken en ook al diegenen die hun leven aan Mij, hun Jezus, gewijd hebben op om te luisteren naar Mijn smeekbeden.

Verlaat nooit de waarheid van Mijn Leer!

Laat Mij nooit in de steek!

Verlaat Mijn Kerk nooit! Want Ik ben de Kerk.

Verzaak nooit aan Mijn Lichaam, want Ik ben het Brood des Levens!

Aanvaard nooit de leugens, die jullie weldra ingeprent worden om Mijn Kerk op aarde te verdringen.

Het is tijd om voorbereidingen te treffen.

Jullie zullen weldra gedwongen worden om een nieuwe religie te slikken die door de mens zal opgericht zijn.

Spoedig zullen jullie gedwongen gevoed worden met iets dat zal lijken op de Heilige Eucharistie maar niet Mijn Lichaam zal zijn.

Het zal leeg en onvruchtbaar zijn en zal geen echt leven voortbrengen.

De enige Heilige Eucharistie die er bestaat, is in de manier waarop Mijn Tegenwoordigheid kenbaar gemaakt wordt in het Heilig Offer van de Mis zoals het nu gebeurt.

Wijk hier nooit van af, zelfs niet als jullie daartoe gedwongen worden door de heidenen die Mijn Christelijke Kerken zullen overnemen.

Zij zullen Mijn Kerken ontheiligen en deze omvormen tot niets meer dan plaatsen van amusement en sociale uitlaatkleppen.

Jullie moeten altijd te werk gaan zoals Ik het Mijn apostelen geleerd heb tijdens het Laatste Avondmaal.

Nu moeten jullie ervoor zorgen dat alles klaarstaat voordat de aanval begint.

Want weldra zullen jullie het onmogelijk vinden om een valse leerstelling te volgen, die jullie opgedrongen wordt door de gruwel die in het verschiet ligt.

De Valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk overnemen, maar hij zal het bevel voeren over alle Christelijke Kerken, die hij tot één Kerk zal samensmelten.

Maar het zal niet op Mij, Jezus Christus, zijn dat de nieuwe tempel gebouwd zal worden. Het zal een tempel zijn om de Heilige Stoel te vervangen, om het beest te eren.

Sla nu acht op Mijn woorden want jullie zullen spoedig de waarheid zien.

Aan diegenen die dapper genoeg zijn om het op te nemen tegen deze vervolging van jullie geloof: jullie moeten nu plannen maken.

Aan diegenen die niet de kracht bezitten om de heerschappij van de Antichrist en de Valse Profeet te bestrijden: zink nu neer op jullie knieën en smeek Mij om jullie te helpen. 

Ik zal jullie de weg wijzen door Mijn nieuwe leiders die, geleid door Mijn Twee getuigen, onder jullie zullen opduiken.

Henoch en Elia, aanwezig in Mijn Christelijke Kerken op aarde en in het Huis van Israël, zullen weldra de prediking over de evangeliën, overal ter wereld, beïnvloeden.

Niets zal het onderrichten van de waarheid tegenhouden.

Deze tijd zal moeilijk zijn maar sta op en volg Mijn strijdmacht op aarde en meer zielen zullen gered worden. Laat de kudde, die Ik aan jullie leiding heb toevertrouwd, nooit in de steek!

Wees niet bang want enkel door Mijn weg naar het Eeuwig Leven te volgen, kunnen jullie gered worden.

Volg het pad van de Valse Profeet en jullie zullen niet alleen maar voor Mij verloren gaan maar jullie zullen ook onschuldige zielen in de richting van het pad naar de hel voeren.

Wees dapper, Mijn gewijde dienaren!

Aanvaard dat het moment van Mijn terugkeer op handen is. Jullie hebben geen tijd te verliezen.

Jullie Jezus