Archief

Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

De profetieën, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

De liefde van God zal neerschijnen op al diegenen die aan Mijn Vader vragen om de Antichrist te beletten vreselijk lijden toe te brengen aan de mensheid

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen onder jullie, Mijn volgelingen, die zich zorgen maken over de komende tijd, moeten weten dat alle macht in de handen van Mijn Eeuwige Vader ligt.

Er zal de wereld weldra de meest bedrieglijke leugen voorgelegd worden, die voor de mensheid onmogelijk te vatten is in dit stadium

Mijn zeer geliefde dochter, de resterende drie en een half jaar van de verdrukkingsperiode vangt aan in december 2012.

Mijn armen werden tijdens Mijn kruisiging uit hun kom getrokken en als zodanig toont zich dat op de afbeelding op de lijkwade van Turijn

Mijn zeer geliefde dochter, een groot plan om Gods kinderen te misleiden, wordt beraamd om het bewijs van Mijn bestaan te vernietigen.

H. Maagd Maria: Zeggen dat je in Jezus Christus gelooft, wordt door de hedendaagse zogenaamde verdraagzame maatschappij afkeurend bekeken

Mijn kind, op dit moment ween Ik door de wijze waarop Gods kinderen bang of beschaamd zijn om hun liefde voor Zijn Zoon, Jezus Christus, te betuigen.

Zodra de Waarschuwing plaatsvindt, zal er veel verwarring zijn

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd gaat nu snel. Ik heb jullie allemaal nu geruime tijd voorbereid.

De jonge zielen zijn Mij dierbaar en Ik ween door de gewoonte waarbij velen onder hen nooit in de waarheid onderwezen werden

Mijn dochter, jouw missie moet al Gods kinderen omhelzen. Ik hunker in het bijzonder naar de zielen van de jeugd en van diegenen die toelaten dat het menselijk verstand hun oren afsluit voor de waarheid van Mijn bestaan.

De tijd waarin de vervolging van Mijn geliefde Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zijn hoogtepunt zal bereiken, is nabij

Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om al Gods priesters, bisschoppen en al diegenen, die Mijn Heilige en Apostolische Kerk op aarde leiden, voor te bereiden.

God de Vader: Ik zal hun valse kerken, hun goddeloze sekten, hun valse afgoden, hun steden en hun naties wegvagen

Mijn liefste dochter, het is moeilijk voor Mijn kinderen om vrij van zonde te blijven vanwege de vloek die hen door de hand van de slang werd opgelegd.

H. Maagd Maria: De kerk van Mijn Zoon op aarde zal ook ditmaal niet luisteren. Nochtans weten zij hoe Mijn Zoon de eerste keer behandeld werd.

Mijn kind, de pijn, doorstaan door Mijn Zoon en zijn leerlingen tijdens de periode van Zijn missie op aarde, is identiek aan deze die door Zijn volgelingen doorstaan moet worden terwijl Hij voorbereidingen treft om terug te komen.

Het volstaat niet om in de Vader te geloven, want diegenen die Mijn Zoon verwerpen, verwerpen de redding

Mijn zeer geliefde dochter, zoveel religies in de wereld volgen het verkeerde pad en maken het daardoor voor Gods kinderen moeilijk om het eeuwig leven te verwerven.

Nu zou je dus moeten begrijpen waarom jij anders bent dan zieners. Het komt doordat jij een profeet bent, de eindtijdprofeet.

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet weten dat de rol van de profeet verschilt van die van de ziener.

Na de wereldoorlog zal de hongersnood komen en vervolgens de plagen. Gebed kan vooralsnog de kastijding inperken

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten de opeenvolging van de gebeurtenissen kennen, want door dat te vernemen, zullen zij door de kennis gesterkt worden zodat zij kunnen helpen om de kastijding in te perken.

De Waarschuwing zal voor velen een beangstigende gebeurtenis zijn, wanneer het zal lijken alsof de wereld ten einde is gelopen.

Mijn zeer geliefde dochter, laat geen mens de impact, die de Waarschuwing op de gehele mensheid zal hebben, onderschatten.

Zij zullen Mij verloochenen door te zeggen dat Mijn heilig woord het woord van God tegenspreekt

Mijn zeer geliefde dochter, jij ondergaat momenteel Mijn pijn daar Ik ween door het aantal van Gods kinderen die sterven in staat van doodzonde.

Alle op aarde levende personen zullen hun ziel zien en zullen, in veel gevallen voor het eerst, weten dat zij een ziel bezitten

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil nu al Mijn volgelingen op de Waarschuwing voorbereiden op een manier die niet alleen hen, maar ook al hun dierbaren, zal helpen.

Wees gewaarschuwd! De nieuwe wereldreligie zal uiterlijk een goede en heilige organisatie lijken, vol liefde en erbarmen.

Mijn zeer geliefde dochter, de grote geloofsafval waarover Ik sprak, neemt nu in de wereld snel toe.

Zij luisteren misschien niet, maar het woord van God moet hen toch gegeven worden

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de mensheid vraag om naar Mijn stem te luisteren, kwetst het Mij als diegenen, die van Mij houden, zeggen dat Ik nooit op deze manier zou spreken.

Een derde van de aarde zal vernietigd worden wanneer de engelen, vanuit de vier hoeken van de Hemel, vuur in stromen doen neerkomen

Mijn zeer geliefde dochter, er werd tijd uitgetrokken opdat deze boodschappen - Mijn heilige boodschappen aan de wereld - door iedere ziel, jong en oud, doorheen elke natie, gehoord worden.

God de Vader: Geen mens kan verklaren hoe Ik het universum of de mensheid schiep, hoezeer zij dit ook proberen, want dat is onmogelijk

Mijn liefste dochter, sta Mij bij in Mijn smart daar Ik ween om al Mijn kinderen die weigeren te aanvaarden dat Ik besta.

H. Maagd Maria: Wat er in de wereld ook gebeurt, kinderen, jullie moeten weten dat God, de Allerhoogste, het bevel voert

Mijn kind, diegenen die getuige geweest zijn van de wonderen bij Mijn verschijningen op aarde zullen weten dat de tijd, voor de geheimen en de voorzegde profetieën, zich spoedig zal ontvouwen.

Het allerergste lijden is de geestelijke leegte, waarbij jullie niet één greintje liefde voor Mij, jullie Jezus, kunnen voelen

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik je beproevingen zend, zoals geestelijke dorheid, moet je leren deze als zodanig te herkennen.

Mijn woord is Mijn woord. Geen mens kan Mijn woord betwisten want het staat in steen gebeiteld.

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn volgelingen geduldig blijven.

De Sacramenten van de Heilige Biecht, het Doopsel, het Huwelijk en de Heilige Eucharistie moeten bewaard worden

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verplettert de zonde Mij op dit ogenblik en hoe lijd Ik onder de kwelling van de afwijzing.