Archief

Er zal de wereld weldra de meest bedrieglijke leugen voorgelegd worden, die voor de mensheid onmogelijk te vatten is in dit stadium

17.46 u

Mijn zeer geliefde dochter, de resterende drie en een half jaar van de verdrukkingsperiode vangt aan in december 2012.

Dat is de periode waarin de Antichrist als een militaire held naar voren zal treden.

Zijn ziel werd aan Satan, die elk deel van hem bezit, overhandigd.

De krachten waar hij over zal beschikken, leiden ertoe dat hij na verloop van tijd niet enkel als de man van vrede gezien zal worden, maar dat de mensen ook zullen denken dat hij Mij, Jezus Christus, de Redder van de mensheid, is.

Zij zullen bovendien, na verloop van tijd, geloven dat de Antichrist gestuurd werd om de Tweede Komst in te luiden.

Zoveel arme zielen zullen daardoor graag zijn merkteken, het merkteken van het Beest, aanvaarden. Want hij is, door de manier waarop Satan zich in zijn lichaam zal manifesteren, in elk opzicht het Beest.

Hij zal aan de hemel wonderen verrichten.

Hij zal mensen genezen.

Hij zal aan het hoofd staan van de nieuwe wereldreligie en hij en de Valse Profeet, die leiding zal geven aan het karkas van de Katholieke Kerk op aarde, zullen nauw samenwerken om al Gods kinderen te misleiden.

Er zal de wereld weldra de meest bedrieglijke leugen voorgelegd worden, die in dit stadium voor de mensheid onmogelijk te vatten is.

Diegenen onder jullie, aan wie het Boek der Waarheid– deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen om de mensheid voor deze zaken te waarschuwen - gegeven wordt, weet dit:

Hun plan zal zo geraffineerd zijn dat velen voor de gek gehouden zullen worden door de liefdevolle, menselijke aanblik van hun goddeloos plan dat zij de wereld zullen voorleggen.

De Antichrist en de Valse Profeet zijn onderling de laatste hand aan het leggen aan de plannen voor hun goddeloze heerschappij, en het eerste wat zij teweeg zullen brengen, zal de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten zijn.

De Antichrist zal de belangrijkste man zijn die op de achtergrond aan de touwtjes trekt. Vervolgens zal hij tevoorschijn komen en gezien worden als de uitdrager van een vredesplan.

Dan zal de wereld in zijn ban raken.

Ondertussen zal de Valse Profeet binnen de Katholieke Kerk de macht grijpen.

Zeer spoedig zal deze in de nieuwe wereldreligie, een front voor satanische aanbidding, meegezogen worden. Zelfverering zal het fundamentele doel zijn van deze gruwel, alsook de invoering van wetten die op twee dingen neerkomen:

De afschaffing van de Sacramenten en de afschaffing van de zonde.

De Sacramenten zullen enkel door die priesters en andere christelijke geestelijken, die Mij trouw blijven, waarlijk verstrekt worden. Zij zullen deze Sacramenten aanbieden in speciale toevluchtskerken.

De afschaffing van de zonde zal geïntroduceerd worden door de invoering van wetten waaruit de bevestiging van verdraagzaamheid zal blijken.

Zij omvatten abortus, euthanasie en het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. Kerken zullen verplicht worden om het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht toe te laten en priesters zullen gedwongen worden om deze onder Mijn ogen in te zegenen.

Tijdens deze periode zullen zij hun eigen versie van de Heilige Mis blijven opdragen. Hun offerande van de Heilige Eucharistie, waarbij zij de Hostie zullen ontwijden, zal in Katholieke Kerken gehouden worden.

Mijn Tegenwoordigheid zal niet enkel ontbreken in dergelijke missen, maar zal er ook niet zijn in die Kerken waar ze Mij onteren.

Al deze zaken zullen zeer beangstigend zijn voor Mijn volgelingen. Jullie zullen niet langer kunnen genieten van de Sacramenten, tenzij door de priesters van Mijn Restkerk op aarde.

Dat is de reden waarom Ik jullie nu geschenken geef zoals de volle aflaat voor absolutie van jullie zonden. Dit is niet bedoeld om bij de Katholieken de biecht te vervangen.

Het zal een manier zijn waardoor jullie in staat van genade kunnen blijven.

Hoewel miljarden mensen zich tijdens de Waarschuwing zullen bekeren, zullen deze profetieën zich toch ontvouwen. Maar een groot deel ervan kan, door gebed om het lijden en de vervolging te verminderen, afgezwakt worden.

Jullie, Mijn volgelingen, worden te allen tijde beschermd door het Zegel van de Levende God, denk daaraan!

Jullie moeten het Zegel verspreiden en het aan zoveel mogelijk mensen bezorgen.

Begrijp a.u.b. dat Ik jullie deze zaken vertel om jullie voor te bereiden zodat jullie zoveel mogelijk zielen ervan af kunnen houden om het merkteken van het Beest te aanvaarden.

Satan zal gebruik maken van het vermogen tot bezetenheid bij die zielen die het merkteken aannemen en het zal zeer moeilijk worden om hen te redden.

Jullie zullen, bij elke stap op de weg, door deze missie onderricht worden, Mijn volgelingen. Jullie mogen niet toelaten dat angst jullie hart binnendringt want Ik zal jullie bekleden met de moed, de kracht, het uithoudingsvermogen en het vertrouwen om jullie met opgeheven hoofd op te richten terwijl jullie in Mijn strijdmacht oprukken.

Denk eraan dat Satan deze strijd niet kan winnen want dat kan nooit!

Enkel diegenen met het Zegel van de Levende God en diegenen die standvastig blijven en trouw aan God, kunnen winnen.

Jullie Jezus