Archief

Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Jullie zijn de generatie die getuigenis zal moeten afleggen van de laatste kruisiging van Mijn Kerk

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn geliefde dienaren zullen zich in verbondenheid met Mij verenigen – minder dan de helft van hen – maar hun trouw aan Mij zal Mijn strijdmacht helpen te overleven en aan te groeien om tijdens de wereldwijde duisternis, die gedurende deze geloofsafval – de grootste geloofsafval aller tijden – gevoeld zal worden, de Evangeliën te verspreiden.

Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

Zoals lammeren naar de slachtbank zullen ze de weg naar de ondergang volgen

Mijn zeer geliefde dochter, het grootste verraad aan Mijn geliefde, trouwe leerlingen – diegenen die zich altijd vastberaden aan de waarheid zullen houden – zal van die volgelingen in Mijn Kerk komen, die ten prooi zullen vallen aan de grote misleiding.

Het schisma in Mijn Kerk zal opgedeeld zijn in verschillende fasen

Mijn zeer geliefde dochter, ga de wereld in, jullie allemaal, en verspreid de Evangeliën want jullie zullen dit moeten doen voordat de vervolging van Mijn Kerk in alle ernst een aanvang neemt.

Jullie moeten rustig blijven, vreedzaam, maar met een vast voornemen om het heilig Woord, vervat in de Evangeliën, te blijven verkondigen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang om aan jullie allen, Mijn geliefde apostelen – diegenen die op aarde rondlopen en Mijn heilig Woord verkondigen – kenbaar te maken, dat jullie je aan Mij, jullie Jezus, moeten vastklampen als nooit tevoren.

De Antichrist zal subsidies in het leven roepen om zowel bedrijven, organisaties als liefdadigheidsinstellingen te verleiden om voor zijn nieuwe ene-wereldhandelscentrum te werken

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn leerlingen, die Mij gehoord hebben en die Mij in deze boodschappen herkennen, op om nu naar Mij te luisteren.

Ik mag dan wel hun enige vriend zijn, hun enige redding, maar toch zullen velen van hen Mijn waarschuwingen negeren

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn grootste verdriet is dat diegenen die het meeste van Mij houden, massaal zullen weigeren om naar Mijn stem te luisteren, nu Ik tot hen roep.

Elke nieuwe wet, die weldra door de vijanden binnen Mijn Kerk ingevoerd zal worden, zal de spot drijven met de waarheid die door Mijn Vader vastgelegd werd

Mijn zeer geliefde dochter, als er toch maar meer mensen echt in Mij, hun Jezus, zouden geloven, dan zouden zij vrede vinden in hun hart. Waar er geen vertrouwen is, heerst er angst. Angst verhindert dat de liefde van God jullie ziel doordringt, en dan word je een gevangene. Niets, buiten Mijn licht, zal de last opheffen.

De slang geeft de Antichrist speciale boodschappen, die hij zorgvuldig documenteert

Mijn zeer geliefde dochter, de meest onheilige drie-eenheid, bestaande uit Mijn drie vijanden: de Valse Profeet, de Antichrist en de Draak – waarmee Satan bedoeld wordt – zal nu opstaan in verzet tegen de Allerheiligste Drie-eenheid. 

De plannen werden door de onheilige drie-eenheid opgesteld, waarbij alles wat waar is, uitgebannen zal worden

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn priesters, uit elk christelijk kerkgenootschap, de allerheiligste Sacramenten beginnen te beschermen. Degenen in de Katholieke Kerk zullen de eersten zijn, die de vernietiging en de ontheiliging van de Sacramenten zullen meemaken. 

Moeder van de Verlossing: Aan de priesters in de Katholieke Kerk: Ik verzoek jullie dringend om Mijn allerheiligste Rozenkrans bij je te dragen

Mijn lief kind, geloof geen moment dat iemand van jullie sterk genoeg is om op eigen houtje de bekoringen, waarmee jullie geconfronteerd zullen worden om de waarheid – het ware Woord van God – de rug toe te keren, te weerstaan.

Jullie kennen Mij niet doordat jullie Mij niet herkennen

Mijn zeer geliefde dochter, als er onder jullie zijn die zich verlaten voelen en onzeker over Mijn liefde voor de wereld, mogen jullie het nooit opgeven om tot Mij te roepen om jullie te helpen. 

Zodra de Hemel en de aarde één worden, zal er geen vagevuur meer bestaan

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn troon zal op de vernieuwde aarde geplaatst worden en weldra zal iedereen, overeenkomstig de Wil van God, in vrede en harmonie leven.

Kom tot rust, jullie allen, en weet dat God oneindig machtig is en dat geen enkele daad, hoe kwaad ook, niet door Hem met de voeten getreden zal worden!

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Ik elke dag, elke minuut, naast je loop, wachtend op je antwoord. Er zijn momenten waarop je teveel te doen hebt voor deze missie, maar je moet voor Mij, je Jezus, steeds de gepaste tijd reserveren. 

God de Vader: Satan en zijn demonen hebben een zeer groot leger op de been gebracht

Mijn liefste dochter, Mijn goddelijke krachten worden aan al Mijn kinderen gegeven, die zich tot Mij wenden en Mij – door Mijn Zoon – vragen om hen te ondersteunen in deze tijd van grote beproevingen op aarde.

Er zal jullie weldra verteld worden jullie geloof te benutten om wereldwijd een campagne in het leven te roepen om de armen te redden

Mijn zeer geliefde dochter, de stem van de Valse Profeet gromt over alles wat heilig is in Mijn Kerk. Er zal echter weinig gezegd worden over het belang van het handhaven van Gods Leer, de Sacramenten en de verkondiging van de waarheid.

Loochen de zonde, en jullie loochenen Mij!

Mijn zeer geliefde dochter, geen mens kan Mij bestrijden en dan eeuwige zaligheid verlangen, tenzij hij zich ten volle aan Mij overgeeft. Al Gods kinderen moeten weten dat het moment nadert waarop de wereld moet weten dat Mijn laatste oproep bijna ophanden is.

Terwijl de kruisiging van Mijn Kerk op aarde een aanvang neemt, moeten jullie uitkijken naar al de tekenen, die voorzegd werden

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de kruisiging van Mijn Kerk een aanvang neemt, moeten jullie uitkijken naar al de tekenen, die voorzegd werden. 

Er bestaat een grote misvatting over wat een man of vrouw in Mijn ogen heilig maakt

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een grote misvatting over wat een man of vrouw in Mijn ogen heilig maakt.