Archief

Het schisma in Mijn Kerk zal opgedeeld zijn in verschillende fasen

17.48 u

Mijn zeer geliefde dochter, ga de wereld in, jullie allemaal, en verspreid de Evangeliën want jullie zullen dit moeten doen voordat de vervolging van Mijn Kerk in alle ernst een aanvang neemt.

Jullie moeten al jullie vertrouwen op Mij stellen en getroost zijn in de wetenschap dat wanneer de Grote Dag aanbreekt, jullie slechts in een oogwenk met lichaam en ziel in Mijn armen gehesen zullen worden. Dat is de reden waarom jullie met liefde en geduld de wereld moeten herinneren aan Mijn Leer. Herinner hen eraan dat de zonde bestaat en vergeven zal worden, maar zij moeten Mij dan eerst om vergeving vragen. Niettegenstaande hen verteld wordt dat de zonde de tweede natuur van de mens is, moeten zij weten dat zij, als Gods kinderen, elke keer om verzoening moeten vragen, hoe onbeduidend hun zonden ook mogen lijken. De zonde is wat jullie van God scheidt. Hoe meer jullie zondigen, hoe duisterder jullie zullen worden en hoe dieper het zielenleed dat jullie zullen voelen, en dan zullen jullie zo rusteloos zijn dat niets dan Mijn genade jullie pijn zal verlichten of jullie waarachtige vrede zal brengen.

Weet dat wanneer de heerschappij van de ketterij een aanvang neemt, diegenen die zich daarmee inlaten, een vreselijke eenzaamheid en ellendigheid gewaar zullen worden. Maar naar de buitenwereld toe zal alles voor de Kerk aanvaardbaar lijken. Terwijl jullie innerlijk zullen worstelen, zullen alle uiterlijke rituelen – die in de naam van een wereldwijd verenigde kerk uitgevoerd worden – maken dat jullie je ongemakkelijk voelen. Binnen de zes maanden nadat de ketterij in Mijn Kerk ingevoerd wordt, zullen velen die Mijn roep negeerden, wegvluchten en diegenen opzoeken die Mijn heilig Woord trouw bleven. Dan zal Mijn strijdmacht aanzwellen, groeien en de overblijvers uit alle Christelijke Kerken verzamelen en de geest van het kwaad bestrijden.

Het schisma in Mijn Kerk zal opgedeeld zijn in verschillende fasen. De eerste fase zal zich voordoen wanneer enkel diegenen, die Mij werkelijk kennen en de waarheid van de heilige Evangeliën bevatten, zullen beslissen dat zij de leugens in Mijn naam niet meer kunnen accepteren. De tweede fase zal tot stand komen wanneer aan de mensen de heilige Sacramenten, zoals deze horen te zijn, ontzegd worden. De derde fase zal plaatsvinden wanneer Mijn Kerken geschonden werd, en het zal dan zijn dat Mijn heilige dienaren eindelijk de waarheid, vervat in het Boek der Openbaring, zullen begrijpen.

Mijn profeten liegen niet. Zij doen niet graag wat hun gevraagd wordt te doen. Zij openbaren enkel Mijn heilig Woord en doen wat hen door de Heilige Wil van Mijn Vader opgedragen wordt. De tekenen dat de laatste profeet – de enige profeet aan wie vandaag de dag vanuit de Hemel de machtiging gegeven wordt om de wereld op de Tweede Komst voor te bereiden - gekomen is, zijn er nu. Wanneer jullie begrijpen dat de profetieën - die vanuit de Hemel aan de wereld gegeven worden - erop neerkomen om jullie geloof te doen toenemen en om ervoor te zorgen dat jullie trouw blijven aan Mijn heilig Woord, dan zullen jullie deze aannemen. Zodra deze zich afspelen, zoals voorzegd, zullen jullie de waarheid kennen.

Sta klaar! Wees in vrede, want Ik zal jullie allen, die zich nu verzamelen om Mijn restleger op aarde te vormen, vergezellen.

Jullie Jezus