Archief

Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

19.30 u

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. Zoveel van deze kostbare zielen zullen vreselijke pijn en lijden te verduren krijgen wanneer zij de ketterijen, die uit het binnenste van de Kerk voortkomen, zullen moeten aanschouwen. Zij zullen in de war zijn, bang, en velen zullen het gevoel hebben dat ze nergens terecht kunnen. Dat is het moment waarop zij zich tot Mij moeten wenden en Mij moeten vragen om hen aan Mijn Zoon toe te wijden, zodat Hij elke druppel van Zijn Kostbaar Bloed over hen kan uitstorten. Bekleed met deze gave zullen zij weten wat te doen. Zij horen te weten dat Ik, door de eeuwen heen, Mijn kinderen gewaarschuwd heb voor deze verdorven geloofsafval, die door de Boze gepland wordt.

De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden en nu de waarheid geopenbaard werd, zullen velen zich angstig voelen en de pijn van de geseling van Mijn Zoon ondergaan. De Kerk van Mijn Zoon zal vervolgd worden, te gronde gericht, ontheiligd – tot deze uiteindelijk de troon zal herbergen waarop de Antichrist zal zetelen. Het zal van daaruit zijn dat hij, de Antichrist, zal verklaren dat hij de Christus is en dat de wereld door hem gered zal worden.

Door leugens te aanvaarden, ontkennen jullie de waarheid. Door de waarheid te veronachtzamen, zullen jullie in een verzonnen, door de Boze gesponnen web van bedrog geloven, en dat zal jullie in de val lokken. Eenmaal gevangen, zullen jullie in elke natie in de verleiding komen om de massa te volgen, die de Antichrist enorm zal respecteren. A.u.b. kinderen, bid dit kruistochtgebed om de ketterij, die zich over de Kerk van Mijn Zoon op aarde zal uitstrekken, te bestrijden.

Kruistochtgebed (125) ‘Om het allerheiligste Woord van God te verdedigen’

O Moeder van de Verlossing, help mij,
een nederige dienaar van God,
om in tijden van kwelling Zijn allerheiligste Woord te verdedigen.
Wijd mij, lieve Moeder, toe aan Uw Zoon
zodat Hij mij met Zijn Kostbaar Bloed kan bedekken.
Verleen mij, door de tussenkomst van Uw Zoon,
de genade, de kracht en de wil
om trouw te blijven aan de Leer van Christus
in de tijd van de Verdrukking,
die Zijn allerheiligste Kerk op aarde zal verteren. Amen.

Ga naar Mijn Zoon, lieve dienaren van Christus! Jullie behoren Hem toe. Hij zal jullie tijdens de vervolging helpen. Hij zal jullie in tijden van nood nooit in de steek laten.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing