Archief

Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. 

Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. 

De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. 

Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. 

De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. 

Op die dag zal Ik de levenden ophalen

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. 

Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt.

Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-ene God, voor het eerst erkennen

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik in Mijn goddelijke barmhartigheid naar de wereld kom, zullen de mensen de kans krijgen Mij om barmhartigheid te vragen, want het zal voor velen van hen de eerste echte schuldbelijdenis zijn, waaraan zij deelgenomen zullen hebben.

Jullie zullen alleen voor Mij staan – zonder iemand naast jullie

Mijn zeer geliefde dochter, op gezag van Mijn Vader, God de Allerhoogste, wil Ik al diegenen die in Mijn naam lijden, ervan op de hoogte brengen dat het moment waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, dichtbij is.

Nooit eerder zal hun geloof aan een dergelijke test onderworpen zijn

Mijn zeer geliefde dochter, het Licht van God schijnt neer op al Zijn kinderen die op dit moment met Mij, Jezus Christus, in vereniging zijn.

Het eerste teken zal zijn dat de aarde sneller zal draaien. Het tweede teken betreft de zon, die dreigend groter, feller zal opdoemen en zal beginnen te draaien.

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn tijd nadert, zullen velen slapen, maar diegenen die gezegend zijn met ogen die voor Mijn Licht openstaan, zullen de tekenen herkennen. 

De bestraffingen van Mijn Vader zijn begonnen en de wereld zal nog veel meer ecologische omwentelingen meemaken

Mijn zeer geliefde dochter, het is een vergissing te geloven dat God op dit moment de wereld Zijn gerechtigheid niet zou toemeten. 

Moeder van de Verlossing: De redding behoort jullie slechts toe door de verzoening met God

Mijn lief kind, Mijn taak als Moeder van de Verlossing bestaat erin om jullie te herinneren aan alles wat Ik jullie door de eeuwen heen verteld heb. 

God de Vader: Geen enkele wetenschappelijke evaluatie zal steek houden wanneer twee zonnen te zien zijn

Mijn liefste dochter, het is Mijn verlangen om zeer spoedig al Mijn kinderen te verzamelen om getuige te zijn van Mijn belofte. 

Weldra zullen velen hun kennis van de wetenschap beginnen te gebruiken om de allerheiligste Evangeliën te evalueren

Mijn zeer geliefde dochter, weldra zullen velen hun kennis van de wetenschap beginnen te gebruiken om de allerheiligste Evangeliën te evalueren. 

Moeder van de Verlossing: Wanneer een missie – die beweert het Woord van God te spreken – vals is, zal daartegen geen haat tentoongespreid worden

Mijn lieve kinderen, als Gods gekoesterde kleintjes, mogen jullie nooit toelaten dat meningsverschillen omslaan in haat voor elkaar. 

Al de omwentelingen waarvan jullie getuige gaan zijn, zullen bewijs zijn van de waarheid van de profetieën in het Boek der Openbaring, die aan Mijn geliefde Johannes gegeven werden

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd voor het nieuwe begin is dichtbij. Terwijl de Grote Verdrukking voelbaar blijft, zullen zich veel gebeurtenissen afspelen.

Het Licht van God zal op jullie neerschijnen en Ik beloof dat jullie je niet alleen zullen voelen

Mijn zeer geliefde dochter, God is reeds begonnen aan de laatste voorbereidingen om ervoor te zorgen dat al Zijn kinderen redding gebracht wordt. 

De toorn van Mijn Vader zal toenemen naarmate Zijn ondankbare kinderen in opstand komen tegen Zijn almachtig Verbond

Mijn zeer geliefde dochter, Gods kinderen moeten de enorme omvang van de goddelijke strijd beseffen, die zich nu afspeelt tussen Mijn geliefde Vader en de Boze.

Ik geef geen mens het gezag om over een ander te oordelen, over een ander kwaad te spreken of om de spiritualiteit van een andere ziel te belasteren

Mijn zeer geliefde dochter, de manier om een satanische aanval te herkennen, bestaat erin te kijken naar de wijze waarop zielen, die door de Boze geteisterd worden, zich gedragen.

De grootste vervolging zal door Christenen aan Christenen opgelegd worden

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet bij al Gods kinderen erop aandringen zich eensgezind te verenigen om te bidden voor Mijn Kerk op aarde.

Mijn trouwe leerlingen, onder wie priesters en de gewijde dienaren van alle christelijke geloofsovertuigingen, zullen dicht aan Mijn zijde blijven

Mijn zeer geliefde dochter, de geest van het kwaad verspreidt zich en beïnvloedt al diegenen die zich venijnig tegen deze boodschappen kanten.