Archief

Vandaag breng Ik grote genaden over de wereld

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag breng Ik grote genaden over de wereld omdat Ik Mij verheug over het geloof dat er bestaat, ondanks de beproevingen en de tegenspoed die Gods kinderen momenteel in de wereld moeten doorstaan.

De Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden

Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden.

Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Mij verraadde, hield hij Mijn hoofd vast en kuste Mij op de wang. Wanneer diegenen die Mijn Kerk leiden, zeggen dat zij van Mij houden en Mij dan verraden, zullen jullie hun kus van verraad duidelijk zien.

Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden

Tweede boodschap voor Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal er geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie herdacht wordt, zal dat in feite de kruisiging van de Katholieke Kerk voorstellen.

Heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. Vandaag markeert het begin van de veranderingen

Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. 

Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden

Mijn zeer geliefde dochter, jij beseft nu hoezeer deze missie door de Boze verafschuwd wordt. Jij moet echter boven de wrede obstakels, die op jouw weg geplaatst worden om Mijn werk te vertragen, uitstijgen.

Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen, en sluit jullie bij Mij aan ter nagedachtenis aan de dag waarop jullie het grootse geschenk van verlossing gegeven werd.

Jullie moeten jullie ogen openhouden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld bestemd. Het is voor Christenen van alle kerkgenootschappen, voor de Joden en voor al die religies die Mijn Almachtige Vader, God de Allerhoogste, verkondigen.

De grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd.

Mijn missie bestaat er niet in om jullie een nieuwe Bijbel te geven, want dat zou nooit kunnen omdat Mijn Vaders Boek de hele waarheid bevat

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer aan jou gevraagd wordt, door diegenen die van Mij houden, wat het doel van jouw missie is, moet je antwoord zijn – om jullie ziel te redden.

De Moeder Gods: Het Lichaam van Mijn Zoon werd aan flarden gescheurd

Mijn kind, velen begrijpen Mijn rol als Medeverlosseres niet. Noch weten zij waarom dat zo is.

Ik verlang dat al Mijn volgelingen, vanaf volgende maandag tot 15.30 u op Goede Vrijdag, een tijd van vasten houden

Ik verlang dat al Mijn volgelingen, vanaf volgende maandag tot 15.30 u op Goede Vrijdag, een tijd van vasten houden.

De tijd van de verdeeldheid komt weldra en jullie moeten je voorbereiden

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart vanwege het verdriet dat gevoeld wordt door zielen die in de war zijn door de vlucht van Mijn laatste Paus, Mijn geliefde Benedictus.

Net zoals de blinden niet kunnen zien, zullen er diegenen zijn – behorend tot de Kerk in Rome – die wel kunnen zien, maar die zullen weigeren om de waarheid te erkennen

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kruisiging wordt weer helemaal opnieuw doorleefd en elk deel is gekoppeld aan de tijd in de aanloop naar Mijn Tweede Komst.

Laag na laag worden hun snode bedoelingen duidelijk aangezien zij zichzelf onderuithalen

Mijn zeer geliefde dochter, door deze boodschappen verspreidt Mijn Woord zich momenteel over de hele wereld.

De Moeder Gods: De verdeeldheid in de wereld, die door Gog en Magog teweeggebracht gaat worden, zal families in twee splijten

Mijn kind, je mag nooit twijfelen aan het belang van deze missie, of toelaten dat aanvallen op jou je aandacht van Mijn geliefde Zoon afleiden.

Een boodschap voor priesters en al die gewijde dienaren van Mij, die hun leven aan Mijn heilige dienst gewijd hebben

Mijn zeer geliefde dochter, dit is een boodschap voor priesters en al die gewijde dienaren van Mij, die hun leven aan Mijn heilige dienst gewijd hebben.

Het derde zegel zal geopenbaard worden wanneer de mens zal vechten om voedsel omdat de hongersnoden de mensheid omklemmen

Mijn zeer geliefde dochter, het tij zal losbarsten en de verwoesting veroorzaakt door vele oorlogen, zal zoals voorzegd een aanvang nemen.

Mijn doodsstrijd wordt door alle engelen en heiligen in de Hemel gevoeld, want de tijd van de Apocalyps is nabij

Mijn zeer geliefde dochter, wat een woede, wat een verbolgenheid en wat een angst wordt er op dit moment gevoeld door diegenen die weigeren om Mijn beker van lijden te aanvaarden.

Moeder van de Verlossing: Bid Mijn Rozenkrans voor al diegenen die in Rome regeren

Mijn lief kind, dit is een tijd van groot verdriet, niet alleen voor jou, maar ook voor al diegenen die van Mijn Zoon houden.

Dit goddeloos gebaar, tijdens de Goede Week, zal gezien worden door diegenen die hun ogen open houden

Mijn zeer geliefde dochter, wat een lijden wordt er ervaren door Mijn geliefde gewijde dienaren – die Mij nauw aan het Hart liggen – die de waarheid kennen en die de gruwel in Mijn Kerk op aarde moeten aanschouwen.

Zijn troon werd gestolen. Zijn macht niet.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik werd voor de tweede maal ter dood veroordeeld. De belediging van de beslissing in Rome, waarvan jullie vandaag getuige waren, snijdt Mij.

God de Vader: De strijd woedt nu tussen Mijn hiërarchie en het domein van het Beest

Mijn liefste dochter, de Hemel weent van verdriet op deze vreselijke dag, die zo lang geleden voorzegd werd.

Moeder van de Verlossing: De kruistochtgebedsgroepen zullen miljarden zielen redden

Mijn lief kind, jij zult je in deze tijd nog meer alleen en geïsoleerd voelen, terwijl het heilige Woord van God luid weerklinkt om de mensheid te waarschuwen voor de noodzaak om hun ziel voor te bereiden.

Tegen de tijd dat Goede Vrijdag eraan komt, zullen veel zielen beginnen te beseffen dat Mijn Waarschuwing aan de mensheid voor de wereld nakend is

Mijn zeer geliefde dochter, tegen de tijd dat Goede Vrijdag eraan komt, zullen veel zielen beginnen te beseffen dat Mijn Waarschuwing aan de mensheid voor de wereld nakend is.

Hij werd gestuurd om Mijn Kerk te ontmantelen en in kleine stukjes te scheuren

Mijn zeer geliefde dochter, Satan gaat hevig tekeer tegen Mijn Kerk op aarde en zijn teistering blijft zich binnen haar muren verspreiden.

Gebed zal, en kan, de mensheid redden

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn leerlingen op aarde begrijpen hoe gebed de mensheid zal, en kan, redden.

Velen onder jullie zullen uit angst deze oproep van de Hemel afwijzen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al diegenen in de wereld – die in Mij, Jezus Christus, geloven – op om te luisteren.

De tekenen zullen jullie allemaal gegeven worden en er zullen wonderen plaatsvinden

Mijn zeer geliefde dochter, laat geen mens het nalaten de veranderingen - die in de wereld zullen opkomen - te herkennen, want alles, voorzegd in het Boek der Openbaring, zal plaatsvinden.

Mijn Kerk op aarde ligt onder vuur en dat betekent dat Mijn Lichaam, zoals voorzegd, opnieuw gekruisigd zal worden

Mijn zeer geliefde dochter, vrees de aanvallen niet die tegen jou ontketend worden, want Ik ben elke seconde bij je om je sterker te maken.