Archief

Mijn Kerk op aarde ligt onder vuur en dat betekent dat Mijn Lichaam, zoals voorzegd, opnieuw gekruisigd zal worden

11.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, vrees de aanvallen niet die tegen jou ontketend worden, want Ik ben elke seconde bij je om je sterker te maken. Het bedroeft Mij om je te vertellen dat je onder veel verbaal geweld te lijden zult hebben door het tijdstip van dit plan, Mijn heilsplan.

Want dit is de tijd waarin niet alleen de vurige Katholieken in hun geloof en hun trouw aan Mij beproefd zullen worden, maar ook voor alle Christenen, in elk deel van de wereld, zal het de grootste beproeving zijn.

Aan diegenen die jullie van ketterij beschuldigen, zeg Ik dit: Ik, Jezus Christus, zou nooit liegen want Ik Ben de waarheid. Ik zou jullie nooit kunnen bedriegen, want dat zou niet mogelijk zijn. Denk eraan, het is Mijn Lichaam dat de Kerk is. Mijn Kerk op aarde ligt onder vuur en dat betekent dat Mijn Lichaam, zoals voorzegd, opnieuw gekruisigd zal worden. Hiermee bedoel Ik dat Mijn Lichaam niet langer aanwezig zal zijn vanaf het moment dat de Heilige Eucharistie, door bedienaren van de Heilige Stoel te Rome, verworpen wordt. Dat zal werkelijkheid worden en jullie moeten je dan afwenden.

Ik vraag jullie te bidden voor al Gods kinderen – al Mijn gewijde dienaren, met inbegrip van de misleide, valse profeten. Ik zal jullie echter nooit vragen om voor de Antichrist te bidden, want dat is niet mogelijk.

Word wakker, jullie allemaal, en luister naar wat Ik jullie moet vertellen! Jullie mogen niet panikeren, wanhopen of de hoop verliezen, want deze gruwel zal de laatste kwelling zijn, die al Gods kinderen zullen moeten aanschouwen en verdragen voordat Ik wederkom.

Dat zal de dag van grote heerlijkheid en grote vreugde zijn, en Mijn Komst zal een einde maken aan het kwaad dat de aarde verderft.

Wees blij in plaats van te vrezen! Jullie moeten verlangend uitzien naar Mijn Tweede Komst omdat Ik het Nieuw Paradijs, dat jullie beloofd werd, met Mij meebreng.

Wanneer jullie Mijn kruis dragen, zal het altijd zwaar zijn. De tijd waarin jullie nu leven, brengt een vorm van kruisiging met zich mee die veel Christenen moeilijk te verdragen zullen vinden, zo groot zal hun pijn zijn.

Die arme zielen, die niet geloven dat Ik door deze boodschappen de waarheid spreek, moeten zich dit afvragen: Geloven jullie in de Heilige Bijbel en de profetieën die erin afgekondigd worden? Geloven jullie in de Antichrist en de openbaringen over de valse bedrieger, die de Stoel van Petrus op slinkse wijze zal innemen? Als jullie dat geloven, neem dan aan dat dit de tijd is waarin deze gebeurtenissen zich voor jullie ogen gaan ontrafelen. Het is niet voor de toekomst – het speelt zich nu af. Aanvaard dat met moed en kom met het volste vertrouwen tot Mij, want Ik houd van jullie! Ik wil dat jullie je ogen wijd open houden. Jullie mogen niet terugschrikken voor de waarheid.

De gruwel heeft nu een aanvang genomen. Wanneer jullie Mijn beker weigeren, verhinderen jullie Mij de zielen te behouden die Ik nodig heb om het Verbond, beloofd aan Mijn Vader, te voltooien.

Ik zegen jullie. Ik verlang ernaar dat jullie hart zich opent zodat Ik jullie naar Mijn glorieus Koninkrijk kan brengen.

Jullie Jezus