Archief

Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden

8.45 u

Tweede boodschap voor Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal er geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie herdacht wordt, zal dat in feite de kruisiging van de Katholieke Kerk voorstellen.

Op de dagen voorafgaand aan Mijn verraad, tijdens Mijn tijd op aarde, streden de priesters van die tijd op alle mogelijke manieren om te proberen te bewijzen dat Ik schuldig was aan ketterij.

Zij namen wat Ik hen geleerd had – het Woord van God – en verdraaiden het. De geruchten die zij daarop verspreidden, bevatten leugens en zij zeiden dat Ik probeerde om de mensen van de ware Leer van de Kerk weg te trekken. Zij predikten in de tempels om de mensen te waarschuwen uit Mijn buurt te blijven, opdat zij de hogepriesters niet zouden beledigen. Zij werden ervoor gewaarschuwd dat als zij Mijn boodschappen bleven verspreiden, zij als melaatsen uit de heilige tempel geworpen zouden worden. In sommige gevallen werd Mijn leerlingen verteld dat zij een lijfstraf zouden ondergaan en dat zij gearresteerd zouden worden.

Terwijl zij tegen de Heilige Geest lasterden – zij ontkenden dat Ik de waarheid sprak en zeiden dat Mijn Woord van Satan kwam – bleven zij God in de tempels aanbidden. Gekleed in gewaden van koningen, streden zij in de tempel om hun plaats aan het altaar. Al de geringe dienaren moesten urenlang rechtstaan terwijl zij op de stoelen zaten, die voor koningen bestemd waren. Het altaar stond zo vol met kerkleiders dat de gewone mensen verward waren. Zij waren verplicht God eer te betonen door gedwongen de hoogst geplaatste dienaren van God te huldigen. De hogepriesters eisten respect van diegenen die de tempel bezochten. Zij vertoonden alle uiterlijke tekenen van de liefde en nederigheid die van hen verwacht werd, en toch kleedden en gedroegen zij zich als meesters in Mijn Vaders Huis in plaats van de dienaren die zij behoorden te zijn.

De mensen waren bang de farizeeën te beledigen als zij Mij volgden. Priesters werden geïntimideerd en ervoor gewaarschuwd dat, tenzij zij ophielden Mijn Woord te verspreiden, zij van hun titels beroofd zouden worden. Gewone mensen wisten dat, als zij betrapt werden bij het verspreiden van Mijn onderrichtingen, hun eigen lot nog veel erger zou zijn.

De kruisiging van Mijn Lichaam op aarde voltooide het eerste deel van het Verbond met Mijn Vader om de mensheid te redden.

De kruisiging van Mijn mystiek Lichaam – Mijn Kerk op aarde – begint vandaag, het begin van de laatste vervolging, terwijl het vrijmetselaarsplan om Mijn Huis te ontwijden nu voor allen, die de waarheid kennen, duidelijk zal worden.

De geschiedenis zal zich herhalen, maar de waarheid zal niet verloochend worden. Diegenen die Mij toch zullen verloochenen, zullen zich na verloop van tijd tot Mij wenden. Diegenen die weten dat de voorzegde profetieën – dat om de wereld te ontdoen van elk spoor van Mij, Jezus Christus, Mijn Kerk het uiteindelijke doel zal zijn – zich nu afspelen, zullen Mij in Mijn restleger volgen. Zij zullen tot het einde der tijden aan Mijn Leer trouw blijven.

Niemand kan beletten dat het ware Woord van God zich verspreidt. Niemand. De heerschappij in het Huis van Petrus zal kort zijn en weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden. Petrus, Mijn apostel, de stichter van Mijn Kerk op aarde, zal hem tot gids zijn in de laatste moeilijke dagen, terwijl Mijn Kerk voor haar leven vecht.

Jullie Jezus