Archief

Dit goddeloos gebaar, tijdens de Goede Week, zal gezien worden door diegenen die hun ogen open houden

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, wat een lijden wordt er ervaren door Mijn geliefde gewijde dienaren – die Mij nauw aan het Hart liggen – die de waarheid kennen en die de gruwel in Mijn Kerk op aarde moeten aanschouwen.

Er gaat een expliciete belediging komen, die tegen Mijn heilige naam gericht zal zijn, in een poging om Mij tijdens de Goede Week te ontheiligen. Dit goddeloos gebaar, tijdens de Goede Week, zal gezien worden door diegenen die hun ogen open houden en dit zal één van de tekenen zijn waardoor jullie zullen weten dat de bedrieger, die op de troon van Mijn Kerk op aarde zit, niet van Mij komt.

Mijn volgelingen, jullie moeten weten dat de profetieën die de wereld geschonken werden – waarschuwend voor de tijd dat binnen Mijn Kerk de macht gegrepen zal worden door diegenen die trouw zijn aan het Beest – ophanden zijn. Die tijd is nu.

Denk eraan dat diegenen, die vol trots een blijk van nederigheid tentoonspreiden, zich schuldig maken aan hoogmoed. Hoogmoed is een zonde.

Diegenen die zeggen dat Mijn Kerk haar imago moet vernieuwen, de Leer van Mijn Kerk moet actualiseren en die zeggen dat deze, door het moderniseren ervan, door meer mensen aanvaard zal worden, weet dan dit:

Diegenen onder jullie, die zeggen dat jullie Mijn Leer navolgen, maar die willen dat er wetten gewijzigd worden om daden te vergoelijken die in Mijn ogen zondig zijn, scheer jullie weg uit Mijn Kerk! Jullie zijn niet de Mijnen. Jullie hebben Mij de rug toegekeerd en zijn niet waardig Mijn Huis te betreden. Toch is het dat wat er zal gebeuren. Jullie, en al diegenen die onder jullie die veranderingen eisen die door de seculiere wereld omhelsd worden, zullen voldaan zijn, want de Valse Profeet zal jullie verleiden tot zijn begunstiging en jullie zullen elk moment van zijn kortstondige heerschappij toejuichen. Maar het zal niet Mij, Jezus Christus, zijn die jullie zullen navolgen. Jullie zullen een valse leer volgen, die niet van God komt.

Zovelen zullen de heerschappij van de Valse Profeet omhelzen en Mij met vreugde in hun hart aan de kant schuiven. Wanneer daarna de fouten van zijn handelwijze zichtbaar worden, zullen Mijn arme gewijde dienaren nergens terecht kunnen. Hun smart zal omslaan in angst en hun angst zal omslaan in vertwijfeling. Zij zullen niet weten wie te vertrouwen, maar zij moeten dit beseffen: Mijn Lichaam, Mijn Kerk, mag dan wel gegeseld en ontheiligd worden, maar aan Mijn Geest kan nooit geraakt worden, want deze kan nooit sterven.

Aan diegenen onder jullie die Mijn Woord en de waarheid, die jullie als een bijzonder geschenk van de Hemel gekregen hebben, nu verwerpen: Ik zegen jullie. Ik zal Mijn genaden over jullie blijven uitstorten tot jullie terug naar Mij komen. Ik zal nooit opgeven tot Ik jullie armzalige ziel kan redden.

Mijn Kerk, waarin Mijn Leer en de sacramenten intact blijven, zal leven en kan nooit vergaan. Ze heeft geen bakstenen en mortel nodig omdat Ik het ben, Jezus Christus, van wie het Lichaam de Kerk is. Jullie, Mijn trouwe geliefde priesters, gewijde dienaren en volgelingen, zijn een deel van Mij. Jullie zijn met Mijn Lichaam verenigd om Mijn Kerk op aarde te vormen. Jullie moeten dus leren om sterk, moedig en trouw aan Mijn heilig Woord te zijn, ongeacht welke argumenten van het tegendeel jullie voorgehouden worden.

Het moment waarop het schisma blootgelegd wordt, is dichtbij, en nu reeds is er in Rome een vreselijk onbehagen voelbaar. Wanneer de Heilige Geest met de geest van het kwaad botst, schept een richtlijn verdeeldheid zodat twee partijen zich aftekenen. De grote scheuring zal snel neerstrijken.

Dan zullen velen van diegenen, die door de leugenaar misleid werden, terug in Mijn heilige armen lopen om bescherming.

Ik ben jullie tot gids in deze droevige tijden en vraag dat jullie allemaal Mij jullie tranen overhandigen, en Ik zal jullie troosten naar de geest.

Ik zegen jullie. Ik breng jullie vrede in het hart. Ik bescherm jullie.

Jullie geliefde Jezus