Archief

De Katholieke Kerk staat nu op het punt om de ergste vervolging uit haar geschiedenis binnen te treden

23.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie allen, die in Mij en Mijn boodschappen - opgenomen in dit Boek, het Boek der Waarheid - geloven, te bemoedigen.

Wanneer de mens Mij navolgt en zich aan Mij aanbiedt, moet hij al Mijn eigenschappen nastreven. Dat houdt in dat hij iedereen moet liefhebben in Mijn naam en iedere mens moet behandelen zoals hij zou verwachten zelf behandeld te worden. Wanneer jullie je echter waarlijk aan Mijn zorg overgeven, zullen jullie daardoor lijden. Jullie zullen met wreedheid behandeld worden en alles zal in het werk gesteld worden om verachting over jullie uit te storten.

Ik zeg dit tot al Gods kinderen, en in het bijzonder tot Christenen, want jullie last wordt het zwaarst. Ik roep tot al diegenen in de wereld die in Mij geloven, ongeacht of zij nu wel of niet geloven dat Ik door deze boodschappen tot hen spreek.

Christenen zullen altijd het doelwit zijn van diegenen, die Gods wetten willen veranderen, om deze op hun zondig streven naar plezier en zelfzuchtige verlangens af te stemmen. De Katholieke Kerk staat op het punt om de ergste vervolging uit haar geschiedenis binnen te treden, en ze zal ondersteboven en binnenstebuiten gekeerd worden. De aanval werd al decennialang gepland en zorgvuldig opgebouwd. Hoe wenen de heiligen in de Hemel om de catastrofale gebeurtenissen die zich nu zullen ontvouwen met een snelheid die zelfs diegenen zal schokken die niet in deze boodschappen geloven.

Er zal verwarring uit voortvloeien aangezien veel gewijde dienaren machteloos zullen worden omdat alles wat hen dierbaar was in twijfel getrokken en vervolgens omvergeworpen zal worden. Zij zullen vanuit hun eigen rangen in Mijn naam aangevochten en geïntimideerd worden.

Tot diegenen van jullie, die trouw zijn aan Mijn Kerk op aarde: Ik verzoek jullie dringend om waakzaam te zijn en Mijn Leer te handhaven als jullie Mij trouw willen blijven. Jullie mogen nooit iets anders aanvaarden dan de waarheid die jullie geleerd werd. Weldra zullen jullie je zeer eenzaam voelen en Mijn arme gewijde dienaren zullen verontrust raken omdat hun trouw aan Mij en aan de Kerk, die door Petrus vastgelegd werd, onder hen weggetrokken zal worden.

Tot al diegenen die traditionele, trouwe Christenen zijn: jullie moeten standvastig blijven en jullie mogen geen enkele poging om jullie aan te zetten jullie geloof te verlaten, accepteren. Jullie zullen aan de kant geschoven worden en jullie zullen gedwongen worden akkoord te gaan om jullie kinderen in een valse leer, die niet van God is, te onderwijzen.

Deze gebeurtenissen zullen nu een aanvang nemen en Ik waarschuw jullie daarvoor om jullie de weg te wijzen.  Ieder die Mij ervan beschuldigt door deze missie zielen aan te moedigen om Mijn Kerk op aarde te verlaten, begrijpt Mijn instructies niet. Ik vraag jullie gewoon om trouw te blijven aan Mijn Leer zodra jullie merken dat jullie gedwongen worden om een nieuwe versie van de Kerk te aanvaarden. Deze versie zal in de ogen van God nooit geaccepteerd worden.

Jullie Jezus