Archief

Deze nieuwe tempel, zal hun verteld worden, is een kerk die allen verenigt omdat God van al Zijn kinderen houdt

18.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, elk van Gods Kerken op aarde die Mij, de Mensenzoon, eren en die Mijn Vader trouw betonen, zullen binnenkort verdeeld zijn. Velen, binnen elke Kerk, zullen rebelleren en er zal grote verdeeldheid ontstaan omdat meerdere misleide zielen in hun gelederen zullen proberen om wetten in te voeren, die de zonde vergoelijken.

De morele verplichtingen, die aangevoeld worden door diegenen die Gods Woord liefhebben en kennen, zullen onder handen genomen worden en zij zullen ervan beschuldigd worden wreed en harteloos te zijn. Hun misdaad zal erin bestaan zich te verzetten tegen zondige wetten, die tot stand zullen komen doordat Kerken zich tijdens de vervolging van de Antichrist ontbinden. Wanneer ze zich opsplitsen en versplinteren, zullen ze op hun grondvesten daveren. Ze zullen niet langer in staat zijn stand te houden tegen de verdorvenheid en de onrechtvaardigheid. Voor veel verbijsterde zielen, die erg in de war zullen raken, zal de tijd dan rijp zijn om een alternatieve tempel van God te aanschouwen.

Deze nieuwe tempel, zal hun verteld worden, is een kerk die allen verenigt omdat God van al Zijn kinderen houdt. En doordat God van al Zijn kinderen houdt, zou Hij willen dat zij zich eendrachtig verenigen; zij zouden elkaar moeten omhelzen, ongeacht hun geloofsovertuiging, hun religie, hun huidskleur, hun ras, hun wetten. Er zal hun verteld worden dat, in aanwezigheid van God, allen verenigd zullen worden en er zal hun allemaal gevraagd worden om vertegenwoordigers naar de nieuwe tempel te sturen, die zich in Rome zal bevinden. Er zal hun verteld worden dat dit het Nieuwe Jeruzalem is, geprofeteerd in de Bijbel en beschermd door Gods uitverkoren leider – de Valse Profeet.

Zovelen zullen in deze grote leugen trappen, een bespotting van het heilig Woord van God – dat aan Johannes de evangelist geschonken werd. Elk woord dat voor de eindtijd aan deze profeet gegeven werd, zal opgenomen, aangepast en verdraaid worden om het schikken naar de agenda van de Antichrist.

Diegenen die deze nieuwe, zogenaamd veelomvattende kerk weigeren te aanvaarden, zullen als onchristelijk beschouwd worden. Zij zullen geïntimideerd worden en voor gek versleten. Als de Heilige Geest er niet was, die hen leidt, zouden zij naar de bedrieglijke en obscene tempel gezogen worden die de lelijke waarheid, die onder de oppervlakte ligt, zal verhullen.

De Antichrist staat op het punt om op het wereldtoneel zijn grootse entree te maken en hij zal het zijn die niet alleen over deze kerken zal heersen maar die ook de mensen zal verleiden om te geloven dat hij speciale goddelijke gaven bezit. Hij zal om zijn geweldige verdiensten aan humanitaire doelen geëerd worden. Hij, de Antichrist, zal voor zijn liefdadigheidswerk internationale onderscheidingen ontvangen. En bovendien zullen ze zeggen dat hij het charisma, verbonden aan heilige mensen, bezit. Het zal niet lang daarna zijn, dat hem wonderen zullen toegeschreven worden tot hij uiteindelijk zal zeggen dat hij een profeet met een missie van God is.

Velen zullen in dit vreselijke bedrog trappen omdat hij door de wereldkerken gesteund zal worden en omdat hij de goedkeuring van de Valse Profeet zal krijgen.

Ten slotte zal de wereld geloven dat hij Mij is, Jezus Christus. Mijn Woord zal in dovemansoren vallen aangezien zijn verschijning de hele mensheid verslindt, van wie de toejuiching de stemmen – die het ware Woord van God verkondigen – tot zwijgen zal brengen. Door Mijn grote barmhartigheid zal Ik, samen met de hand van Mijn Vader, ingrijpen bij elke stap op de weg.

Mijn boodschappen zullen tot op de allerlaatste dag nooit ophouden. Mijn stem zal nooit wegsterven. Gods kinderen, die aan Zijn heilig Woord trouw blijven, zullen nooit sterven.

Jullie Jezus