Archief

De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.

18.37 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet. Tegen hen zeg Ik dit. Houd stand en doe wat jullie moeten doen om Mij te dienen onder het dak van Mijn Kerk! Houd vast aan Mijn Leer! Accepteer geen nieuwe en zogenaamde theologische verklaringen over wie Ik Ben, wat Ik deed voor de mensheid of hoe Ik zal terugkeren om al Gods kinderen, die Mijn barmhartigheid aannemen, op te eisen! Vertrouw enkel op Mijn heilig Woord dat jullie door Mijn apostelen en in de allerheiligste Bijbel gegeven werd! Alles wat van de Heilige Sacramenten, of van wat jullie verteld werd over de nood aan verlossing, afwijkt – aanvaard het niet!

Ik Ben de waarheid. Jullie hebben de waarheid gekregen. Enkel de waarheid kan jullie ziel behoeden voor de verdoemenis. De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven. Als jullie dit gebed bidden, beloof Ik plechtig aan elk van jullie, Mijn dierbare gewijde dienaren, buitengewone genaden om ondanks de vervolging te volharden, aangezien jullie geloof tot het uiterste op de proef gesteld zal worden.

Kruistochtgebed (110) voor priesters: ‘Om trouw te blijven aan Uw heilig Woord’

O mijn liefste Jezus,
ik smeek U om mij sterk en moedig te houden
zodat ik de waarheid in Uw allerheiligste naam kan verdedigen.
 
Geef mij de genade die ik nodig heb – die ik afsmeek –
om te allen tijde van Uw heilig Woord getuigenis af te leggen.
 
Stel mij in staat om te weerstaan aan de druk om onwaarheden te promoten,
wanneer ik in mijn hart weet dat deze U beledigen.
 
Help mij trouw te blijven aan Uw heilig Woord,
tot op de dag dat ik sterf. Amen.

Mijn gewijde dienaren, Ik moet jullie nog één waarschuwend woord meegeven.

Jullie moeten het geschenk van de Verzoening verdedigen en erkennen dat enkel diegenen die berouw over hun zonden nastreven en Mij, Jezus Christus, zien als de sleutel tot hun redding, zich in het Paradijs bij Mij zullen voegen.

Jullie Jezus