Archief

Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

18.52 u

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Ik ben de Vrouw uit het Boek der Openbaring, bekleed met de zon, die het Kind baarde. Het Kind is Jezus. Het Mystiek Lichaam van Mijn Zoon, Jezus, is Zijn Kerk op aarde. De Kerk van Mijn Zoon wordt weggekaapt en weldra zal Zijn Lichaam er niet langer in aanwezig zijn. Deze troosteloosheid zal het hart van diegenen, die de Leer van Mijn Zoon volgen, in twee scheuren. Dezen, die nergens nog terecht zullen kunnen, zullen merken dat zij uit de gebouwen verdreven worden, die tot nu toe de Heilige Eucharistie herbergden. Maar terwijl zij buiten gegooid zullen worden, waarbij hen weinig barmhartigheid betoond wordt, zullen zij met de Heilige Geest vervuld worden. Dit wil zeggen dat zij geleid zullen worden en verwoed het restleger zullen aanvoeren, dat opgebouwd is uit diegenen die God trouw zijn.

Anderen, blind voor de waarheid, zullen in verwarring de Valse Profeet volgen. Hun hart zal misleid worden en weldra, wanneer te zien zal zijn dat de Valse Profeet de dood nabij is, zullen zij het uitsnikken. Maar dan, net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan. Ze zullen zeggen dat hij met grote, bovennatuurlijke krachten van de Hemel gezegend is en ze zullen plat op hun gezicht in aanbidding voor hem neervallen. Hij zal geliefd zijn en aanbeden worden door diegenen die niet kunnen zien.

Al vlug zal de Antichrist verschijnen, en zijn opgang naar roem zal in Jeruzalem beginnen. Zodra hij in het openbaar verschijnt, zal alles in de Kerk van Mijn Zoon snel veranderen. De nieuwe regels zullen ingevoerd worden. Nieuwe relikwieën, veranderingen in de gewaden die door priesters gedragen worden en veel nieuwe voorschriften zullen opgelegd worden. Aanvankelijk zullen de mensen zeggen dat al deze veranderingen voortvloeien uit de noodzaak nederig te zijn. En terwijl deze gruwelen de Christelijke Kerken binnendringen, zal de vervolging beginnen. Durf bezwaar te maken tegen deze satanische rituelen en jullie zullen als een ketter – een onruststoker – beschouwd worden!

Veel kardinalen, bisschoppen, priesters, kloosterzusters en gewone mensen zullen geëxcommuniceerd worden als zij zich niet aan de nieuwe regels houden of de Valse Profeet niet aanbidden. In dit stadium moeten jullie toevluchtsoorden opzoeken, die gecreëerd zullen worden zodat jullie Mijn Zoon, Jezus Christus, in alle rust kunnen aanbidden. Priesters moeten de Sacramenten blijven toedienen en Mijn kinderen voorzien van de Allerheiligste Eucharistie.

Jullie mogen nooit toegeven aan het bedrog, waaraan jullie gevraagd zal worden deel te nemen. Diegenen die dat doen, zullen hun ziel aan de Boze verliezen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing