Archief

De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

20.19 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. Het is door Mijn geliefde Moeder dat er meer zielen naar Mij gebracht worden. Haar rol heeft er altijd in bestaan Mij te dienen voor het welzijn van de mens. En nu zal de rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres eindelijk echt helemaal begrepen worden.

Ik zal iedere ziel de kans geven Mijn machtig ingrijpen te aanschouwen zodat Ik hen kan bekeren. Door de bekering kan ik er miljoenen redden. De belofte van redding werd door Mij gedaan en door Mijn kruisdood vervuld. Ik zal nu de zielen verzamelen die Ik door deze missie tot Mij zal trekken, en Ik zal de Waarheid van Mijn Woord overal verspreiden.

Diegenen aan wie de Waarheid nooit gegeven werd, zullen deze voor de allereerste keer aangereikt krijgen. Diegenen die de Waarheid kregen, maar die deze vergeten zijn, zullen aan Mijn belofte herinnerd worden. Diegenen die de Waarheid wel kennen, maar die deze veranderd hebben om deze te schikken naar hun eigen verlangens, zullen eraan herinnerd worden dat er slechts één Waarheid kan zijn.

Ik breng de mensheid de Waarheid op een moment dat hun geest verward, hun ziel verscheurd door twijfel is – maar Ik zal hun angsten verlichten. Alleen Ik, Jezus Christus, hun Redder, heb de macht om zo in te grijpen. Alleen Ik heb de macht hun vrede te brengen en hun de zaligheid te bezorgen die hun rechtmatig toebehoort.

Al de draden van deze missie worden samengetrokken om een patroon te vormen. Wanneer de verschillende delen verbonden en zoals de stukken van een puzzel aaneengevoegd worden en wanneer al de stukken beginnen te versmelten, zal dan het uiteindelijke beeld duidelijk worden. Bovendien zullen jullie overal Mijn aanwezigheid aantreffen – wat allemaal gelinkt is aan elke authentieke heilige missie die door Mijn Vader aan de wereld geschonken wordt, tot uiteindelijk de hele Waarheid voor iedereen duidelijk zal worden.

Mijn Vader beloofde dat Hij de Waarheid aan de wereld zou openbaren door het Boek der Waarheid, zoals voorzegd aan de profeten Daniël en Johannes de Evangelist. Mijn Vader bezorgt jullie thans in deze tijd de Waarheid, maar Hij doet dat stukje voor stukje, beetje bij beetje, tot het laatste stuk het geheel vormgeeft. Pas dan zal het Boek der Waarheid steekhouden. Pas dan zullen de laatste hindernissen overwonnen zijn, waarbij het overgrote deel van de mensheid zal zingen en blij zijn in afwachting van Mijn Tweede Komst. Pas wanneer Mijn missie voltooid is, zal de Grote Dag aan de wereld aangekondigd worden.

Ga in vrede en weet dat wanneer jullie al jullie vertrouwen op Mij stellen, Ik het laatste deel van Mijn Vaders Verbond kan voltooien en jullie naar het domein van Zijn Almachtig Koninkrijk kan brengen.

Jullie Jezus