Archief

Moeder van de Verlossing: We gingen eerst naar Judea en daarna werd Mijn Zoon meegenomen naar India, Perziƫ, Egypte, Griekenland en Engeland

13.50 u

Mijn kind, in de aanloop naar de geboorte van Mijn zoon waren de weeën duidelijk in alles wat ons overkwam. Ik vluchtte naar Elizabeth om troost, in de wetenschap dat ze met inzicht - dat haar door de Heilige Geest geschonken werd - gezegend was. Ik en Mijn geliefde echtgenoot zochten dit toevluchtsoord van vrede op, op een moment dat we zo overweldigd waren door de kennis van wat er ging komen.

Toen Mijn tijd naderde, werden bij elke stap die we namen alle mogelijke hindernissen - opgezet door de geest van het kwaad – voor ons geplaatst. Deuren werden voor onze neus dichtgeslagen. Mensen die we kenden, meden ons en we werden naar de woestijn verdreven. En zo eindigden we zonder een dak boven ons hoofd, en kwamen we terecht in een schuilplaats die enkel voor dieren geschikt was, terwijl de Heilige Messias als een armoedzaaier ter wereld kwam. Er waren geen ceremonies, geen kroning, geen dankbetuigingen. Er waren slechts een paar mensen overgebleven om Mij te troosten in Mijn eenzaamheid. Maar dan, toen Mijn Zoon geboren werd, verlieten al Mijn angstgevoelens Mij. Alles wat Ik nog voelde, was een liefde voor de meest Goddelijke Aanwezigheid. Eindelijk heerste er vrede in Mijn Hart.

Door de kracht van de Heilige Geest werd ons hulp en troost gezonden, al waren deze weinig talrijk. Hoewel de geboorte van Jezus Christus een nederige en bescheiden gebeurtenis was – waarbij maar een paar mensen betrokken waren – had het woord zich verspreid. Dat is hoe de Heilige Geest werkt. Velen hadden de geboorte verwacht. Velen hadden over de gebeurtenis gehoord en velen spraken er dan ook over. Toen bekendgemaakt werd dat Jezus Christus, de Messias – die aan de mensheid beloofd werd – geboren was, begon de tegenstand toe te nemen. De wrede aanval van Herodes en al zijn knechten toonde aan hoezeer de aanwezigheid van God bij boosaardige mensen de angst om het hart doet slaan.

Van die dag af werd Ik de Beschermster van Mijn Zoon en Mijn geliefde echtgenoot, Jozef, organiseerde daarna bij tal van gelegenheden onze veiligheid. We brachten vele jaren vluchtend door, van de ene plaats naar de andere. We werden met zoveel tegenstand geconfronteerd – zoveel angst, zoveel haat. Dat was ons lot. Op het moment dat Mijn Zoon op de leeftijd van twaalf jaar prekend in de tempel teruggevonden werd, doken we met Hem onder.

De familie van Jozef was bij het buitensmokkelen van ons betrokken, en we reisden gedurende vele jaren. We gingen eerst naar Judea en daarna werd Mijn Zoon meegenomen naar India, Perzië, Egypte, Griekenland en Engeland. Overal waar we heengingen, bracht de aanwezigheid van Mijn Zoon veel wonderen teweeg, ook al profileerde Hij zich publiekelijk nooit als de Messias. Er werd goed op Hem gepast en we zagen veel van Hem. We leefden in vrede, liefde en harmonie en als Mijn echtgenoot, Jozef, er niet geweest was, zouden we nergens heen gekund hebben om Mijn Zoon te beschermen tot Zijn openbare missie begon.

En nu Zijn Tweede Komst ophanden is, zullen alle mogelijke hindernissen voor Zijn aankomst geplaatst worden. Elk woord uit de mond van Zijn profeet zal verscheurd en bespot worden. Slechts een handvol mensen zullen in de waarheid rond deze missie ingewijd zijn, en veel deuren zullen voor de neus van diegenen die Zijn instructies opvolgen, dichtgeslagen worden. Deze missie is voor jou, Mijn kind, een eenzame missie en er is je opgedragen om gehoorzaam te blijven in alle dingen die door God aan jou bekendgemaakt worden.

Er zal hulp gestuurd worden. De hulp zal ook ophouden wanneer dat de wens van Mijn Zoon is. Terwijl er maar weinigen aangetroffen worden die deze missie opvolgen, zijn er nog miljoenen meer die er volkomen in geloven. Want door de kracht van de Heilige Geest zal het Woord van God de Zijnen altijd aantrekken.

De geboorteweeën zijn begonnen en de arbeid zal niet al te lang duren. Weldra zal de geboorte van een nieuw begin aanbreken en dan zal de Dag van de Heer er eindelijk aankomen. Kinderen, wees in vrede, want al deze dingen moeten geschieden voordat de aarde van zonde gezuiverd is.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing