Archief

Mijn liefde voor de mensheid is volkomen. Ik houd van iedereen, met inbegrip van diegenen die de meest goddeloze daden begaan.

21.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, kijk om je heen – en wat zie je? Een wereld vol tegenstrijdigheden. Enerzijds zal je liefde, vreugde en welwillendheid zien. Maar dat zal dan aan de andere kant tegengewerkt worden door de haat die de Boze voor de mensheid heeft.

Weet dat alle onrust, verdriet, verwarring, gebrek aan vertrouwen, venijn, haat en kwaad dat jullie zich in de wereld zien afspelen, slechts van één bron afkomstig kan zijn. De gesel van de wereld, dat wil zeggen Satan, heeft uitzichtloos ongeluk onder Gods kinderen teweeggebracht. Hun pijn wordt dan die van Mij, en dat is de reden waarom de Boze zo’n chaos creëert – om Mij te kwetsen.

Mijn dochter, overal waar je loopt en elk gezicht dat je dan ziet, zal je vanaf vandaag zien zoals Ik hen zie – elk een kind van God. Wat houd Ik toch van hen allemaal, hoe wil Ik ieder van hen koesteren – ongeacht hun fouten of hun zonden. Het maakt niet uit wat ze gedaan hebben om Mij te beledigen. Ik houd nog steeds van hen – van elkeen van hen. Ik voel grote vreugde wanneer Ik de liefde zie, die zij uitstralen – een liefde die zij als geschenk van Mijn Vader, die hen schiep, ontvangen hebben. Hun liefde is Mijn liefde en deze trekt andere zielen naar hen toe, en hierdoor verspreidt de liefde van God zich dan overal.

Maar wanneer Ik in om het even welke ziel pijn en lijden zie, dan wordt hun pijn die van Mij. Hun pijn kan veroorzaakt zijn door een verschrikkelijk leed, aangericht door een gebrek aan liefde voor anderen, wat een gevoel van wanhopige verlatenheid met zich meebrengt. Hun eenzaamheid en isolement worden ook door Mij gevoeld, en dat wekt Mijn medelijden nog meer op.

Dan zijn er die zielen die al hun tijd besteden aan het najagen van dingen die niet van Mij afkomstig zijn. Diegenen die Mij afwijzen, breken Mijn Hart door en door. Hoeveel bloedtranen vergiet Ik om deze zielen, want zij hebben de navelstreng doorgeknipt, die hen met hun Redder – hun enige hoop op redding – verbindt. Wanneer je deze zielen ziet, Mijn dochter, zal je in je hart een vreselijk verdriet voelen, net zoals Ik dat om hen voel.

Ten slotte zijn er diegenen die zeggen dat ze Mij vertegenwoordigen, maar die niet waardig zijn Mijn voeten af te vegen. Hun haat tegen Mij wordt veroorzaakt door hun liefde voor zichzelf. Maar toch hunker Ik nog steeds naar hun ziel, hoe vaak ze Mij ook beledigen of Mijn kudde misleiden.

Mijn liefde voor de mensheid is volkomen. Ik houd van iedereen, met inbegrip van diegenen die de meest goddeloze daden begaan. Zo zal het tot het einde toe zijn. Ik zal tot op de laatste dag alle zielen omhelzen, en daarop – nadat alle pogingen van Mij, om zielen te redden, uitgeput zijn – zullen slechts diegenen die de afgrond van het Beest inlopen en die ondanks de wetenschap dat Ik van hen houd, Mij afwijzen, voor altijd voor Mij verloren gaan.

Houd altijd van elkaar, met fouten en al – op de manier dat Ik van jullie houd! Wanneer jullie iemand afkeuren, denk dan aan Mijn liefde en zwijg! Wanneer jullie een ander verachten, weet dan dat deze haat niet van Mij komt. Wanneer jullie elkaar bekijken, zie hen dan als door Mijn ogen. Niet één van hen zou door jullie gemeden mogen worden. Toon in plaats daarvan mededogen voor diegenen die jullie mishagen, jullie beledigen of jullie kwaad berokkenen want zij worden door Mij bemind. Als jullie van Mij houden, zullen jullie al diegenen met wie jullie in contact komen liefde betonen.

Liefde is aanstekelijk omdat deze van God komt. Uit liefde kan enkel goeds voortkomen.

Jullie Jezus