Archief

Zeer spoedig zal de hel formeel uitgeroepen worden tot een plaats die niet bestaat

20.28 u

Mijn zeer geliefde dochter, mocht Ik, Jezus Christus, er niet zijn waarbij Ik in deze tijd tot de wereld spreek, dan zouden veel zielen nooit de poorten van het Paradijs binnengaan.

Zoveel ondankbare zielen gehoorzamen niet langer aan Mijn wetten en dus maken ze hun eigen interpretatie, die Ik weerzinwekkend vind. Regels inzake de waarheid werden als een geschenk aan de mensheid gegeven, als een middel om het voor de mens mogelijk te maken het recht op redding te verwerven. Weten jullie niet dat jullie niet kunnen leven volgens jullie eigen versie van de wetten van God en dan verwachten het Paradijs binnen te gaan?

De arrogantie van de mens heeft de geest van nederigheid achter zich gelaten. De mens dient God niet langer op de manier die hem bevolen werd. In plaats daarvan creëert hij, vanuit zijn eigen verbeelding, een beeld van wat hij gelooft de Hemel te zijn. Vandaag de dag spreekt geen enkele dienaar van Mij – diegenen die aangesteld werden om Mij te dienen – ooit over het bestaan van de hel. Het louter vermelden van het woord hel brengt Mijn gewijde dienaren in verlegenheid, want zij vrezen de spot die zij, vanuit een seculiere samenleving die misleid werd, het hoofd zouden moeten bieden. De hel wordt de woonplaats van veel arme zielen, en wat doet het Mij pijn om nietsvermoedende zielen in de afgrond van verschrikking te zien storten op het moment dat zij hun laatste adem uitblazen.

Er moet nu aan Gods kinderen verteld worden over de dringende noodzaak om te bidden voor de zielen die blind zijn voor de waarheid. Zeer spoedig zal de hel formeel uitgeroepen worden tot een plaats die niet bestaat. Er zal de zielen verteld worden dat aan al Gods kinderen eeuwig leven gegeven zal worden, zolang zij een schappelijk en deftig leven leiden – ongeacht of zij in God geloven of niet. Maar dat zal een leugen zijn. Er is geen terugkeer uit de hel. Het is voor de eeuwigheid.

Veel zielen die Mij klaarblijkelijk afwezen, zowel privé als in het openbaar, kwijnen weg in de hel. Hun bittere spijt wordt nog verergerd door hun verschrikkelijk pijnlijke lijden en door de haat van Satan. Eenmaal in de hel openbaart Satan zich aan hen in al zijn verdorven en verachtelijke vormen, en zijn haat tegen hen vervult hen elke seconde. Hun afkeer van hem – hetzelfde beest aan wie zij tijdens hun leven op aarde hulde brachten – is op zich de oorzaak van een groot deel van hun pijn. Maar het is hun scheiding van Mij en de pijn van de duisternis die zij ervaren, die het grootste zielenleed veroorzaken.

Iedere mens die jullie in Mijn naam vertelt dat de hel niet bestaat, stelt er geen belang in jullie te helpen om jullie ziel te redden. Wanneer jullie ervan overtuigd zijn dat de hel niet bestaat, dan gaan jullie ten onrechte ervan uit dat de zonde er niet toe doet.

Jullie kunnen Mij niet dienen als jullie geloven dat de zonde niet bestaat. Jullie kunnen niet voor eeuwig een glansrijk leven leiden in Mijn Koninkrijk als jullie Mij niet vragen om jullie je zonden te vergeven. Dat is de kern van de nieuwe leer, die weldra geïntroduceerd gaat worden en die jullie gedwongen zullen worden te slikken. Het is dan dat jullie erin geluisd zullen worden om het na te laten jullie ziel voor te bereiden op de Grote Dag van de Heer, wanneer Ik kom om jullie als de Mijnen op te eisen.

Ik vertel jullie dit om jullie te waarschuwen - niet om jullie schrik aan te jagen. Ik smeek jullie om de zonde als een onderdeel van jullie leven te aanvaarden, maar Ik verzoek jullie dringend om de zeven hoofdzonden te blijven vermijden, want als jullie dat doen, zullen jullie in Mijn gunst staan. Jullie moeten altijd jullie zonden belijden. Doe dat dagelijks! Praat met Mij en vraag Mij om jullie te vergeven! Voor diegenen van jullie die het Sacrament van de Biecht niet kunnen ontvangen – diegenen die velerlei geloofsovertuigingen en religies volgen: jullie moeten dan het geschenk van de volle aflaat dat Ik jullie gaf, kruistochtgebed 24, aannemen.

Waak over jullie ziel, want het is jullie ziel die eeuwig zal leven. Jullie zullen voor eeuwig in slechts één van de twee plaatsen leven – in de hel of in Mijn Koninkrijk.

Jullie Jezus