Archief

God de Vader: Ik kom eraan om de gelovigen te verzamelen. Mijn tijd komt spoedig aangezien de barmhartigheid van Mijn Zoon bijna daar is.

16.56 u

Ik Ben God de Vader. Ik Ben die is. Ik Ben jullie Schepper – de Alfa en de Omega.

Mijn liefste dochter, aanhoor Mij daar Ik aankondig dat Mijn ingrijpen om de vernietiging van het menselijk ras te voorkomen, op het punt staat plaats te vinden.

Wanneer jullie van geen kwaad horen, wil dat niet zeggen dat het niet bestaat. Er wordt een goddeloze daad gepland om oorlog uit te lokken, met als enige doel zoveel mogelijk mensen om te brengen. Het vermogen van de mens om snode acties tegen Mijn kinderen uit te vaardigen, is nog nooit zo groot geweest. De bekwaamheid van de mens om technologie te vervaardigen was nooit groter, maar deze kennis wordt op grote schaal misbruikt en de plannen om elk onderdeel van jullie leven te controleren, zijn in een vergevorderd stadium.

Zij, Mijn vijanden, willen de controle over wat jullie eten, drinken en al wat jullie doen om de waarheid uit te dragen, zoals Ik die aan jullie gegeven heb. Zij zullen niet rusten tot de dag dat zij jullie landen, financiën en gezondheid beheersen. Terwijl deze plannen zichtbaar gaan worden, zullen zij ook alle religies overnemen. Doordat zoveel mensen niet in Mijn bestaan geloven, zal er weinig verzet zijn tegen hun slinkse plan om zielen van Mij te stelen.

Wanneer de mens meent dat hij God kan tarten, dan weet hij niet echt wie Ik Ben. Als hij niet weet wie Ik Ben, dan weet hij niets. Zijn hart werd versteend, zijn verstand verdoofd en zijn ziel loodzwaar gemaakt.

Hij die zich van Mij verwijdert, is verloren. Hij die Mij bestrijdt met de bedoeling de zielen van Mijn kinderen te stelen, is ongevoelig voor Mij en zijn lot is bezegeld.

Ik zal nu ingrijpen om te beletten dat deze verschrikkelijke, verdorven gruweldaad bedreven wordt. Wanneer Ik daarmee klaar ben, zal Ik jullie ogen openen, jullie zeer ontroeren en jullie met verwondering vervullen. Weldra zal Ik de waarheid onthullen omdat zovelen van jullie er niet meer in geloven.

Ik Ben al wat is en zal zijn. Ik Ben jullie Vader, alwetend, alziend, één en al liefde en één en al barmhartigheid. Ik kom eraan om de gelovigen te verzamelen. Mijn tijd komt spoedig aangezien de barmhartigheid van Mijn Zoon bijna daar is.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste