Archief

Wanneer Mijn Kerk het Woord van God handhaaft, moeten jullie Mijn Kerk blijven gehoorzamen

16.53 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn dienaren, Mijn volgelingen en al diegenen die beweren van Mij te zijn, zeggen dat ze van Mij houden, houdt dat twee dingen in. Ze houden van Mij omdat ze Mijn Woord aannemen en ze eren Mij door de waarheid te belijden.

Wanneer jullie Mij liefhebben, moeten jullie trouw blijven aan Mijn heilig Woord. Dat betekent gehoorzaamheid aan Mijn Woord in alle dingen die betrekking hebben op de waarheid. Wanneer jullie de waarheid van Mijn Woord belijden, als Mijn gewijde dienaren, moeten jullie gehoorzaam blijven aan het Woord van God.

Wanneer Mijn Kerk het Woord van God handhaaft, moeten jullie Mijn Kerk blijven gehoorzamen. Maar zodra de dag aanbreekt dat diegenen met gezag in Mijn Kerk de waarheid niet langer verkondigen, dan moeten jullie enkel aan Mij gehoorzaam blijven. Want Ik Ben de Kerk. Zonder Mij, jullie Jezus, is er geen Kerk.

Wanneer Mijn woord vervalst en bovendien aangepast wordt, zal het Mijn Woord niet meer zijn. Jullie mogen alleen maar gehoorzamen aan het ware Woord van God. Als jullie een nieuwe, door de mens gemaakte leer zouden volgen, die wereldwijd in Mijn Kerken Mijn heilig Woord zal vervangen, zullen diegenen die voor deze heiligschennis verantwoordelijk zijn, Mij verloochenen. Blijf slechts diegenen gehoorzamen, die het Woord van God verkondigen, want als het niet Mijn Woord is, dan komt het niet van God.

Het Woord van God is hoogheilig. Het mag nooit door iemand veranderd worden. De gehoorzaamheid aan Mijn Kerk is belangrijk. De gehoorzaamheid aan het Woord van God is wat bepaalt of je een Christen bent. De dag dat jullie het Woord van God door een door de mens gemaakt surrogaat vervangen, is de dag dat jullie aan het Woord van God ongehoorzaam zullen zijn.

In Mijn Kerk op aarde kunnen jullie in Mijn ogen slechts gehoorzaam blijven als de waarheid gehandhaafd wordt. Jullie moeten nooit bang zijn om de waarheid te verkondigen, want alleen de waarheid zal jullie bevrijden.

Jullie Jezus