Archief

De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

Wanneer Ik kom om te oordelen, zal de wereld beven

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl deze strijd om zielen heviger wordt, zullen veel mensen in eerste instantie aan Mijn bestaan beginnen te twijfelen alvorens Mij compleet te verwerpen. 

Ontneem Mij een ziel – een leven - en jullie eigen leven – de eeuwige zaligheid – zal niet langer jullie recht zijn!

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer het moment van de Laatste Dag van het Oordeel aanbreekt, zullen veel zielen Mij verloochend hebben en zal er veel angst in hun hart zijn.

Uit haat kan niets goeds voortkomen, want die komt alleen van Satan

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer haat de zielen binnendringt, moeten zij met elke vezel in hun lichaam daartegen vechten om deze uit te roeien. 

Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal zijn zogenaamde stigmata gebruiken als een middel om de wereld ervan te overtuigen dat hij Jezus Christus is

Mijn kind, wanneer de misleiding onder de invloed van de Antichrist de zielen overspoelt, zullen de mensen door veel handelingen, daden en woorden die van hem zullen komen om de tuin geleid worden. 

Lijd in stilte wanneer jullie in Mijn naam gekweld worden, walgelijke vormen van wreedheid ondergaan, belasterd, beledigd en bespot worden!

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemand zegt dat hij verstand heeft van wetenschap, zal hij dat aan jullie moeten bewijzen om in hem te kunnen geloven. 

Moeder van de Verlossing: Dit is de tijd waarin de zielen op aarde de pijn van het vagevuur zullen moeten doorstaan

Mijn lief kind, waarom maak je je zorgen over de moeilijkheden die je elke dag het hoofd moet bieden in deze missie? 

Ze bewijzen lippendienst aan wat Mijn Tweede Komst inhoudt

Mijn zeer geliefde dochter, hoe lang dacht de mens dat Ik zou wachten voordat Ik voorafgaand aan Mijn Tweede Komst Mij opnieuw met hem in verbinding zou stellen? 

Moeder van de Verlossing: Weldra zal noch binnen noch buiten de Kerk van Mijn Zoon het ‘Weesgegroet’ nog te horen zijn

Mijn kind, net zoals het beeld van Mijn Zoon, Zijn Woord en Zijn belofte om terug te komen genegeerd en vervolgens uit de weg geruimd zullen worden, zal dat ook met elke verwijzing naar Mij, jullie geliefde Moeder, gebeuren.

Ten slotte zal het bewijs van Mijn Vaders Verbond aan de Joden getoond worden

Mijn zeer geliefde dochter, hoe is deze missie gegroeid en hoe zal deze nu zeer snel evolueren naarmate Ik de voorbereidingen tref op Mijn komende tijd.

Weten jullie dan niet dat, na het plaatsvinden van Mijn Tweede Komst, jullie ziel in eeuwigheid zal voortbestaan?

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tijd komt dichtbij en de Hemel is zich aan het voorbereiden op het grote banket wanneer de Hemel zich samenvoegt met de aarde om één te worden.

God de Vader: Er is niets dat Ik niet voor Mijn kinderen zou doen. Geen offer is te groot.

Ik verlaag Mij zodat Ik Mijn Hart aan hun voeten kan leggen, en toch zullen zij erop blijven trappen. Ik verneder Mijzelf door via deze boodschappen naar hen te roepen, en zij bespotten Mij en grijnzen.

Moeder van de Verlossing: Mijn Vader zal de wereld zowel fysiek als geestelijk doen beven

Mijn lief kind, net zoals de Heilige Geest, een geschenk van God, op de apostelen van Mijn Zoon neerdaalde, zal deze ook uitgestort worden over al diegenen die in deze tijden Mijn Zoon beminnen.

Ik zal diegenen die eenzaam, verdrietig, bang en onzeker zijn over het feit of God al dan niet bestaat, nooit links laten liggen

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate Mijn boodschappen zich verspreiden en aangezien deze de behoefte opwekken om velen ertoe aan te zetten zich tot Mij te wenden, zal men getuige zijn van veel wonderen.

Moeder van de Verlossing: Velen zullen geloven dat de Antichrist een zeer heilige man is

Mijn kind, mocht Mijn Zoon, Jezus Christus, op dit moment op aarde rondlopen, dan zou Hij vermoord worden.

Moeder van de Verlossing: Wanneer de priesters van Mijn Zoon vreselijke zielsangst zullen ondervinden en met gerechtelijke dwalingen geconfronteerd zullen worden, moeten zij Mij aanroepen

Mijn kind, wanneer de tijd komt dat de priesters van Mijn Zoon vreselijke zielsangst zullen ondervinden en met gerechtelijke dwalingen geconfronteerd zullen worden, moeten zij Mij aanroepen. Mij werd de genade geschonken in staat te zijn hun de moed te geven die zij nodig zullen hebben om Mijn Zoon te blijven dienen.

Moeder van de Verlossing: Deze gebeden, lieve kinderen, verschaffen grote genaden

Mijn kind, voor zielen die Mijn Zoon ooit kenden en die van Hem afdwaalden, is het moeilijker om terug tot Hem te komen dan voor diegenen die Hem helemaal nooit gekend hebben.

God de Vader: Ik verlang dat jullie de Waarheid aannemen, niet met twijfel maar met liefde en vertrouwen in jullie hart

Mijn liefste dochter, vandaag is een bijzondere dag aangezien Ik eindelijk het geschenk van jouw volledige aanvaarding van deze missie gekregen heb.

Naarmate het aantal groeit van diegenen die Satan volgen, zal men erg ver gaan om hun aanbidding van de duivel openlijk te verkondigen

Mijn zeer geliefde dochter, jullie zullen Mijn leerlingen niet alleen herkennen aan hun geloof, maar ook aan hun werken.

Moeder van de Verlossing: Al diegenen met andere geloofsovertuigingen moeten ook Mijn heilige rozenkrans beginnen te bidden, want dit zal ieder van jullie grote bescherming bezorgen

Mijn liefste kinderen, Ik vraag dat jullie vanaf nu elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans bidden om deze missie tegen satanische aanvallen te beschermen.

Een groot deel van wat de mensheid als vanzelfsprekend beschouwt, zal op zijn kop gezet en binnenstebuiten gekeerd worden, maar dat is nodig

Mijn zeer geliefde dochter, wegens de beproevingen die het menselijk ras tijdens de zuivering te verduren krijgt, zou het een vergissing zijn om de pijn, die deze veroorzaken, te verwarren met die van hopeloosheid.